Rus Alfa Başkanı Fridman: 'Turkcell'de kontrol Türk şirketinde olacak'

Rus Alfa Başkanı Fridman: 'Turkcell'de kontrol Türk şirketinde olacak'

Rus ALFA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Fridman, Turkcell'e yapacakları yatırım konusunda bilgi verirken, Turkcell'in kontrolünün Türk şirketinin elinde kalacağını kaydetti.

Rus Alfa Başkanı Fridman: 'Turkcell'de kontrol Türk şirketinde olacak'
16px
24px
04.07.2005 13:00
ABONE OLgoogle

Rus ALFA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Fridman, Turkcell'e y apılacak yatırımın tamamen kendi özkaynaklarından karşılanacağını bildirdi.
Fridman, 'bu işbirliğinde sadece pa ra değil, piyasa bilgilerini yatırmış olacağız. Bu sinerji, çok büyük etki yaratacak' dedi.Devlet Bakanı Kürşad Tüz men, Rus ALFA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Fridman ve beraberindeki heyeti kabul etti .

Fridman, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Rusya için çok önemli ekonomik partner olma yolun da olduğunu belirtirken, Türkiye turizminin geliştiğini, Türk firmalarının Rus inşaat sektöründe etkin bir şekilde çalışt ığını söyledi.

Fridman, 'Bizim yatırımımız iki ülke için de işbirliğini daha da güçlendirecek. Türk-Rus ilişkil erini daha da geliştirecek' diye konuştu.

KONTROL, TÜRK ŞİRKETİNDE OLACAK

Fridman, Turkcell'e yapacakları yatırım konusunda bilgi verirken, Turkcell'in kontrolünün Türk şirketinin elinde kalacağını kaydetti. Bunun çok önemli olduğunun altını çizen F ridman, şöyle devam etti: 'Bu işbirliğinin pozitif yanları olarak, bu yatırım Çukurova grubunun devlete olan borcunu ka patmasına imkan tanıyacak. Ödeme bütçeye olacak. Bizler, Rus telekomünikasyon şirketinin de sahibiyiz. Türk tel ekomünikasyon şirketi ile işbirliği daha da geliştirecek. Bakan Tüzmen'in şahsında, Türk hükümetinin bu işbirliğine olum lu
yaklaşması da bizi mutlu ediyor.'

'TELİASONERA KONUSUNDAKİ YAKLAŞIM, BİR TEORİ '

Fridman bu arada, gazetecilerin 'yatırımın finansmanı nasıl sağlanacak' şeklindeki soru üzerin e, tüm yatırımın tamamen kendi özkaynaklarından yapılacağını bildirdi.

Toplam yatırım tutarının 3.3 milyar dolar olduğunu belirten Fridman, 1.7 milyar dolarının kredi olarak, 1.6 milyar dolarının ise konverte edilebilir (hisse s enedine çevrilebilir) bono olarak ödeneceğini bildirdi.

Fridman, 'Turkcell ile işbirliğiniz TeliaSonera ile güç m ücadelesi olarak algılanıyor. Değerlendirmeniz nedir' sorusu üzerine de 'Teliasonera konusundaki yaklaşım bir teori. Biz işbirliğini, yatırımı kendi içinde avantaj olarak görüyoruz. Türkiye ve Rusya arasında çok fazla ortak nokta var. Bu işb irliğinde sadece para değil,piyasa bilgilerini de yatırmış olacağız. Bu sinerji çok büyük etki yaratacak' şeklinde kon uştu.

3.3 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN PAK ETİ


Çukurova Grubu'ndan 22 Haziran'da yap ılan açıklamada, Çukurova Grubu ile Alfa Telecom Turkey Limited arasında, 3.3 milyar ABD Doları tutarında bir f inansman paketi oluşturulduğu açıklanmıştı.

Açıklamaya göre bu finansman paketi, yurtdışında kuru lu Çukurova Grubu şirketi olan Çukurova Finance International Limited'in alacağı 1milyar 707 milyon dolar tutarında 6 yıl vadeli 'kredi' ile yine yurtdışında kurulu Çukurova Grubu şirketi olan Çukurova Telecom Holding Limited tarafından ihraç edilecek, toplam 1 milyar 593 milyon dolar tutarında 'hisse senedine çevrilebilir' 2011 yılı vadeli bonolardan o luşacak.

Söz konusu bonoların, istisnai haller haricinde ihraç tarihinden itibaren 18 ay sonra hisse senedine dönüştürülebileceği hatırlatılırken, bu dönüşümün gerçekleştirilmesi halinde Alfa Telecom Turkey Limited şirket inin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki dolaylı hissedarlığının yüzde 13.22 oranında olmasının beklendiği belirtilmiş ti

?????????????Arial??Co
E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde