TÜSİAD: Zorunlu eğitim 12 yıl olsun

TÜSİAD: Zorunlu eğitim 12 yıl olsun

TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye'nin insan sermayesinin geliştirilmesi bakımından dünyadaki konumunun yetersiz kaldığını belirterek, eğitim sistminde yapılması gereken reformları 7 maddelik bir paket halinde açıkladı.

TÜSİAD: Zorunlu eğitim 12 yıl olsun
16px
24px
19.06.2006 15:27
ABONE OLgoogle

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye'nin insan sermayesinin geliştirilmesi bakımından dünyadaki konumunun yetersiz kaldığını belirterek, eğitim sistminde yapılması gereken reformları 7 maddelik bir paket halinde açıkladı. Sabancı, okul öncesi eğitimin 6 yaş için zorunlu kılınmasını, zorunlu eğitimin de 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını önerdi.

TÜSİAD'ın Bankacılık Düzenleme ve BDDK'dan Başuzman Şeref Saygılı, DPT'den Uzman Cengiz Cihan ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Zafer Yavan'a hazırlattığı "Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme: Türkiye Deneyimi, Riskler, Fırsatlar" başlıklı raporu tanıtıldı.

Ömer Sabancı, söz konusu raporun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin büyüme yapısını eğitim göstergeleri çerçevesinde inceleyerek gelecek dönemde politika uygulamalarına ışık tutmayı amaçlayan çalışmanın, Türkiye'nin insan sermayesinin geliştirilmesi bakımından dünyadaki karşılaştırmalı konumunun yetersiz kaldığını gösterdiğini bildirdi.

Raporda, insan sermayesinin geliştirilmesinde elde edilecek başarının yüksek ekonomik performansa ulaşmada insan sermayesinin kritik bir rol üstlenebileceğinin vurgulandığını belirten Sabancı, "Yatırım oranının artırılması ve verimlilik artışıyla insan sermayesi arasındaki bağın güçlendirilmesi durumunda, Türkiye'nin 2006-2020 döneminde potansiyel büyüme oranı yıllık ortalamada yüzde 7'ye kadar ulaşabilecektir. Başka bir deyişle, kişi başına gelir düzeyimizin 2020 yılına kadar iki katından daha fazla artarak 10 bin dolara yaklaşması olanağı bulunmaktadır" dedi.

Eğitimle işgücü verimliliği arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve eğitimin büyüme oranına katkısının artırılması için mesleki eğitim olmak üzere, eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini belirten Sabancı, eğitim sisteminde yapılması gereken reformları şöyle sıraladı:

YEDİ MADDELİK EĞİTİM PAKETİ

"-Türkiye, kendisiyle aynı gelir düzeyine sahip olan ülkelerle karşılaştırıldığında okul öncesi eğitim programlarına katılan çocuk sayısında geri bir konumdadır. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve 6 yaş için zorunlu kılınması konusunda kapsamlı bir idari, hukuki, mali ve teknik reforma ihtiyaç vardır.

-Ülkemizde zorunlu temel eğitimin 1997'de 8 yıla çıkartılması okullaşma oranlarını olumlu yönde etkilemiştir. Artık zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmalı ve müfredat yenileme çalışmaları da tüm okul kademelerine yaygınlaştırılmalıdır.

-Dar meslek alanları yerine geniş tabanlı sektörel eğitimin verildiği, modüler yapıyla esneklik özelliğine sahip ve çalışma yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilen bir mesleki ve teknik eğitim sistemi için çalışmalar hızlandırılmalıdır.

-Yükseköğretim sisteminde çeşitliliği vurgulayan, ademi merkeziyetçi, kurumların yaratıcılığını ve kimliklerini ön plana çıkaran, üniversitelerin birbirleri ile rekabet edebilmelerine fırsat tanıyan bir sistem tasarlanmalıdır.

-Yeni sektörlerin gelişimi, inovasyon ve teknolojik ilerleme, kendini sürekli olarak günün koşullarına uyarlayabilen bir işgücünün mevcudiyetine bağlıdır. Türkiye'de çeşitli kurumlar tarafından çalışmalar yürütülmekle birlikte, Avrupa Komisyonu tarafından da altı çizildiği gibi, yaşam boyu öğrenim hakkında henüz bir strateji geliştirilememiştir.

-Okullaşma oranları bakımından kızlar ile erkekler arasındaki farklılığın giderilmesi için devletin, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerini

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde