TÜSİAD'dan terör uyarısı

TÜSİAD'dan terör uyarısı

TÜSİAD, ŞİDDET VE TERÖRÜN GÜNEYDOĞU BÖLGESİNE ZARAR VERDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

TÜSİAD'dan terör uyarısı
16px
24px
06.04.2006 13:35
ABONE OLgoogle

İş dünyası örgütleri, ulusal ve bölgesel yatırım ortamının iyileştirilmesini, Bölgesel Kalkınma Politikaları oluşturulmasını, bölge girişimcisinin cesaretlendirilmesini, Kalkınma Ajansları’nın bir an önce devreye sokulmasını istedi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), merkezi Diyarbakır’da bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu’na (DOGÜNSİFED) üye oluyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) kurucu federasyonlarından biri olan DOGÜNSİFED’e üyelik için gerekli işlemleri başlatan TÜSİAD’ın  Doğu ve Güneydoğu’da girişimciliğin ve iş dünyasının gelişimine destek olmayı amaçladığı bildiriliyor.

Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan TÜRKONFED Başkanı Enis Özsaruhan, DOGÜNSİFED Başkanı Şeyhmus Akbaş ve TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye’de büyümenin sürekliliğinin, istihdam artışının sağlanması ve bölgesel dengesizliklerin giderilmesi için, “Bölgesel Gelişme Politikaları”na ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Ortak açıklamalarında, Güneydoğu’da son günlerde yaşanan olaylara da değinen üç başkan, şiddet ve terörün öncelikle bölgeye ve giderek tüm ülkeye zarar verdiğinin, ekonomik ve demokratik gelişmeye engel olduğunun altını çizdiler: 

“Baskı, şiddet ve teröre dayalı her türlü eylem reddedilmeli ve hemen terk edilmelidir. Bu eylemler Güneydoğu halkının ve Türkiye’nin geleceğini ipotek altına koymaktadır. Yaratılmak istenen şiddet ve korku ortamı bölgenin ekonomik gelişme fırsatlarını değerlendirmesini engellemenin ötesinde, olağan günlük yaşamın sürdürülmesini de imkânsız hale getirmektedir.”

Ortak açıklamada, bölgenin bugün, coğrafi avantajlarını kullanarak ekonomik gelişmesine ivme kazandırma konusunda önemli bir fırsat yakaladığına ancak bu fırsatın kullanılmasının önünde engeller bulunduğuna dikkat çekildi:

“Yatırımcı her şeyden önce yatırımının güvenliğinin garanti altında olmasını ve faaliyetlerini huzur içinde sürdürebilmeyi ister. İkinci olarak, gerek ülkede, gerekse bölgede yatırımı zorlaştıran, yatırımın ekonomik verimliliğini ortadan kaldıran sorunların bulunmamasını arzu eder. Üçüncü olarak da tercihini yönlendirecek politikalara bakar.

Bu yüzden, ülke çapında yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları bir an önce tamamlanmalı, tercihlerin bu bölge doğrultusunda kullanılmasını sağlayacak Bölgesel Gelişme Politikaları oluşturulmalı, bu yönde bir açılım olarak tasarlanan Kalkınma Ajansları en kısa sürede devreye sokulmalıdır. Uzun süredir olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik faaliyetten uzak kalan bölge girişimcisinin yeniden cesaretlendirilmesine ve güçlü biçimde teşvik edilmesine, özellikle de KOBİ’lere dönük özel politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölgenin yarım kalmış altyapı yatırımları tamamlanmalı, yatırımları destekleyecek nitelikli yerel işgücünün yetiştirilmesini sağlamak üzere, bölgede mesleki ve teknik eğitimin kapasitesi geliştirilmeli ve niteliği iyileştirilmelidir.

Konunun ekonomik boyutu kadar sosyal boyutunun da önemli olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Demokrasiden hiçbir surette taviz verilmemesi, başlatılmış olan reformların yaygınlaştırılması ve yerleştirilmesi, AB sürecinin hızlandırılması, kadınlara ve çocuklara yönelik sivil toplum projelerinin desteklenmesi, konunun sosyal boyutu açısından büyük önem taşımaktadır.” 

TÜSİAD’ın DOGÜNSİFED’e üye olmasının özellikle bölgedeki gönüllü iş dünyası örgütlenmesinin ve girişimciliğin gelişimine destek olma amacını taşıdığının belirtildiği açıklamada, ulusal

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde