Türkiye'nin ilk KOBİ Borsası kuruluyor

Türkiye'nin ilk KOBİ Borsası kuruluyor

Başta KOBİ'ler olmak üzere, tüm sektörlerde gelişme ve büyüme potansiyeline sahip işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamalarına imkan tanımak amacıyla, Gelişen İşletme Piyasaları A.Ş(GİP) kuruluyor.

Türkiye'nin ilk KOBİ Borsası kuruluyor
16px
24px
06.07.2005 18:01
ABONE OLgoogle
Sermaye piyasası araçlarının aracı kuruluşlar vasıtasıyla alım satımının y apılacağı GİP'in kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) başvuru yapıldı. < P>GİP'in kuruluşu nedeniyle Swiss Otel'de düzenlenen basın to plantısında konuşan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği(TSPAKB) Başkanı Müslüm Demirbilek, GİP'in işl etmelerin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli öz kaynak veya yabancı kaynağın sermaye piyasalarından sağlanmasında önem li görevler üstleneceğini söyledi. Demirbilek ayrıca, sermaye ve yönetim yapısı itibariyle, İP'in Türkiye'deki, kolek tif katılımlı ilk özel borsa olacağını kaydetti. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdullatif Şener, hükümet olarak istikrara büyük önem verdiklerini belirterek, "Öncelik sıralamasında en tepeye koyduğumuz şey ist ikrardır. Çoğu kez siyaset yaparken bunun bazı toplum kesimleri tarafından anlaşılmadığını görmekteyiz. Eğer ekonomid e istikrar varsa vatandaşımızda geleceğe dair umut var demektir. Doğrudan yabancı yatırımların arttığı bir ülke oldu ğumuz durumda iyileşmenin kalıcı olacağı kesindir" diye konuştu.

Bugüne kadar Türkiye'de daha çok dönemi kurtarmaya yönelik ekonomi po litikaları izlendiğine dikkat çeken Şener, "bu nedenle ülkenin rekabet gücü kısıtlı kalmıştır.1998-2002 de sıfır düzey inde büyüme gerçekleştirdiği bir dönemdir. Ancak herkesin kendi dönemini süslemeye çalışmasının sonucu dibe vuran b ir ekonomi olmuştur. Güven ve istikrarın olmadığı bir ortamda ülkemizin uluslararası rekabette yer alması mümkün değild ir" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ise, içinde bulunduğumuz asrın yeiden yapılanma asrı olduğunu kaydederek, "Geçmiş dönemin mücadeleleri yerini ekonomik güç dengelerine terk ediyor.Dünya ti caret örgütünün kararlarıyla ekonomik sınırlar kalkmakta. Bu hızlı bir rekabeti beraberinde getirir. Rekabet şansı yü ksek olan ayakta kalır" dedi. Toplantıya ayrıca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve SPK Başkanı Doğan Cansızlar d a katıldı.

?????????????Aria
E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde