Şerif Ağa'nın torunları servet istiyor

Şerif Ağa'nın torunları servet istiyor

''Şerif Ağa''nın 50 mirasçısının, hisse senedinin sermaye artışları sonucunda bugünkü değeri ve ne kadar kar payı getirdiğinin tespiti amacıyla açtıkları davanın görülmesine devam edildi.

Şerif Ağa'nın torunları servet istiyor
16px
24px
28.02.2007 23:59
ABONE OLgoogle

İttihat ve Terakki Partisi tarafından 1917 yılında kurdurulan ve 1927 yılında İş Bankasına devredilen Osmanlı İtibarı Milli Bankasından 10 Osmanlı Liralık hisse senedi alan ve 1934 yılında vefat eden ''Şerif Ağa''nın 50 mirasçısının, hisse senedinin sermaye artışları sonucunda bugünkü değeri ve ne kadar kar payı getirdiğinin tespiti amacıyla açtıkları davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, davacı avukatlarından Mahmut Doğan ve davalı Türkiye İş Bankası avukatı Uğur Esen ile bazı mirasçılar katıldı. Davacılardan Fethi Gazioğlu'nun, davanın açıldığı 23 Haziran 2006 tarihinden yaklaşık bir ay sonra öldüğü anlaşılan duruşmada, Gazioğlu'nun mirasçıları olarak 5 kişinin davaya katılmaları kabul edildi.

Duruşmada söz alan bazı davacı avukatları, davalı Türkiye İş Bankasından pay defterleri, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına ilişkin kayıtlar ve ortaklarına dağıttığı kar payıyla ilgili belgelerin mahkemeye getirilmesini istediler. Bu talebi, henüz taraf teşkili sağlanamadığı gibi mahkeme dosyasında bu kayıtların saklanmasının zorluk oluşturacağı, mahkemenin kilitli ve muhkem bir kasası bulunmadığı gerekçesiyle reddeden hakim, taraf teşkili sağlandığında davalı banka kayıtları üzerinde yerinde inceleme yapılmasını uygun buldu. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

90 YILLIK HİSSE SENEDİ

 Dönemin eşraflarından Şerif Ağa, 1917 yılında İttihat ve Terakki Partisi tarafından kurdurulan Osmanlı İtibarı Milli Bankasından aynı yıl isme yazılı 1 adet 10 Osmanlı Liralık hisse senedi alarak bankanın ortağı oldu. 1924 yılında kurulan İş Bankası ile bir süre rekabet eden Osmanlı İtibarı Milli Bankası, 1927 yılında çıkarılan bir yasayla İş Bankasına devredildi. Bu süreçte elindeki hisse senedini İş Bankası hisse senediyle değiştirmeyen ''Şerif Ağa'' da 1934 yılında vefat etti.

''Şerif Ağa''nın 50 mirasçısı adına 2005 yılında harekete geçen avukat Mahmut Doğan, 29 Aralık 2005 ve 4 Nisan 2006 tarihlerinde İstanbul 29. Noterliği aracılığıyla Türkiye İş Bankası A.Ş'ye 2 kez ihtarname çekerek, Osmanlı İtibarı Milli Bankasına ait hisse senedinin bugünkü gerçek değerinin ne olduğunu ve geçmişe dönük ne kadar kar payı getirdiğini sordu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğünce bu ihtarnamelere verilen cevapta, son 5 yıllık kar payı tutarı olan yaklaşık 6 YTL dahil olmak üzere söz konusu 10 TL nominal değerdeki Osmanlı İtibarı Milli Bankası hisse senedinin toplam değerinin yaklaşık 477,87 YTL civarında olduğu ifade edildi.

Bunun üzerine mirasçılar adına İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açan avukat Mahmut Doğan, Osmanlı İtibarı Milli Bankasına ait 10 Osmanlı Liralık hisse senedinin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları sonucunda değerinin tespiti, kaç adet hisse senedi yaptığı ile hisse senetlerinin taraflarına verilmesi ve geçmişe dönük ne kadar kar payı getirdiğinin tespiti ile taraflarına en yüksek banka faiziyle birlikte ödenmesini istiyor.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde