Mini torba sürpriz aflar getirdi

Mini torba sürpriz aflar getirdi

Meclis'ten geçen mini torba yasa ile tarım kredilerinden büyükşehir belediyelerine kadar bir dizi yeni af ve kolaylık yasalaştı.

Mini torba sürpriz aflar getirdi
16px
24px
01.04.2011 11:16
ABONE OLgoogle

Meclis’te, ‘mini torba’ olarak nitelenen bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa önceki gece kabul edildi. Yasa ile yeni iskân alanlarına olanak tanınırken, Kıbrıs’a Anamur Çayı’ndan boruyla su getirme projesine yönelik düzenleme de yapıldı. Ziraat Bankası’ndan 2002 ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 2004’ten önce üreticilerin kullandığı tüm kredilere ilişkin borçların ve kefillerinin sorumluluğunu kaldıran yasa, öğrenci affının kapsamına TOAİE’yi de aldı. Yasa şu düzenlemeleri getiriyor:

Yeni iskân alanı

Baraj, gölet yapımı ya da askeri yasak bölge nedeniyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu olan mahalle, köy, belde halkı; tarım alanlarına dönüştürülmesi mümkün olmayan ve orman sınırları dışına çıkarılmış, çıkarılacak olan arazilerde iskân edilebilecek.

Kıbrıs düzenlemesi

Kıbrıs’a Anamur Çayı’ndan boruyla su getirme projesi kapsamındaki Alaköprü Barajı rezervuarı ile inşaat alanında kalan ve bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu orman içi ve kenarında bulunan mahalle, köy veya belde halkının iskânlarının temini için, orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak alanlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na devredilecek.

Krediye vade avantajı

Tarımsal amaçlı kooperatifler ve bu kooperatiflerin ortaklarına sağlanan ödeme kolaylıklarının, beş yıldan uzun vadeli kredi kullananlar için öngörülen geri ödeme süresi itibariyle beklenen fayda ve iyileştirmeyi sağlanamadığı dikkate alınarak, beş yıldan uzun vadeli krediler için geri ödeme süresi, kalan vade süresi olarak değiştirildi. Ayrıca, düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve icra takibi başlatılmış alacaklar için başvuruda bulunulması halinde, davalar sonlandırılıp, icra takipleri durdurulacak.

Kooperatif borcuna af
Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 30 Ocak 2004 tarihinden önce üreticilerin kullandıkları, toplu köy ikrazatı/grup kredileri dışındaki tüm tarımsal kredilerden, borcu bulunanların kefillerinin sorumluluğu, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte sona erecek. Ziraat Bankası’ndan 20 Ağustos 2002 tarihinden önce kullanılmış olan kredilere ilişkin kredi borçluları ve kefilleri için de aynı imkân sağlandı.

Öğrenci affı genişledi

Öğrenci affından TODAİE lisansüstü eğitim görmekteyken ilişiği kesilenler de yararlanacak .

KOBİ’lere destek

Kredilerden kaynaklanan borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödeme kolaylığı getirilecek.

Belediyeye kolaylık

Büyükşehir belediyeleri uhdesindeki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri ile büfe, sosyal tesisler, otopark ve çay bahçelerinin işletilmesi Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayacak. Büyükşehir belediyeleri bu yerleri işletebilecek ya da belediye veya bağlı kuruluşlarının yüzde 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere Devlet İhale Kanunu’na tabi olmaksızın devredebilecek.

40 bine yakın kadro alınacak

Mini torba yasa ile yeni kadro alınmasının da önü açıldı. Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün verdiği önergeyle Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen serbest öğretim kadrolarından boş bulunan 24 bin 245 öğretmen kadrosuna, merkezi yönetim bütçesiyle yapılan atamalar dışında, 31 Aralık 2011 tarihine kadar atama yapılabilecek. Ayrıca, SGK’nın boş bulunan kadrolarına 1500 atama yapılacak. Gümrük Müsteşarlığı’na 2 bin, Sağlık Bakanlığı’na da 10 bin 600 kişi alınacak.

Yurdagül Şimşek/Radikal

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde