Mal bildiriminde gizlilik kalkıyor

Mal bildiriminde gizlilik kalkıyor

AKP seçim harcamaları ve mal varlığı taslaklarını tartışmaya açtı. AKP, seçim harcamalarının denetimini öngören taslak ile mal bildiriminde açıklık esasını getiren taslağı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun tartışmasına açtı.

Mal bildiriminde gizlilik kalkıyor
16px
24px
06.04.2006 00:00
ABONE OLgoogle

AKP, hükümet, parti ve meclis grubunun ortak çalışması olan ve seçim harcamalarının denetimini öngören taslak ile mal bildiriminde açıklık esasını getiren taslağı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun tartışmasına açtı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Grup Başkanvekili Sadullah Ergin ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı parlamentoda düzenledikleri basın toplantısıyla, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Yasada değişiklik öngören yasa taslağı ile siyasi etik komisyonu kurulmasına ilişkin yasa taslağını açıkladı. Bakan Çiçek, her iki taslak ile Türkiye’de temiz siyaset ve temiz toplumun hukuki altyapısının oluşturulduğuna işaret ederken, bu taslakları siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyundan gelecek katkıların andından en kısa sürede yasalaştırmak istediklerini bildirdi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise siyasetin finamsmanı ve siyasi etik konularının hep tartışıldığını ifade ederken, parti ve hükümet programlarında taahhütleri arasında bulunan bu konularda ilk kez bir hukuki metin ortaya konulduğunu söyledi.

MAL BEYANINDA AÇIKLIK

AKP’nin tartışmaya açtığı bir diğer taslak olan Siyasi Etik Komisyonu Kurulması ve bazı yasalarda değişiklik öngören yasa tasarısı taslağı ise TBMM üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik ilkelerin belirlenmesi ve bu doğrultuda görev yapmak üzere TBMM’de Siyasi Etik Komisyonu kurulmasını amaçlıyor. Siyasi parti gruplarının, içtüzükce belirtilen oranlarda temsil edileceği komisyon, TBMM üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyelerinin, etik ilkelere uyup uymadığını, resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak takip ve değerlendirme görevini yerine getirecek, komisyon ayrıca, siyasi etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapacak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olacak.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Taslağa göre, TBMM üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri, maaş gelirleri, üretimden kaynaklanan gelirler, kira gelirleri, hisse senetleri ve tahviller, faiz, repo, yatırım fonu gibi menkul değer gelirleri dahil olmak üzere tüm gelirlerini, kayıtlı veya zilyedinde bulunan tüm taşınır ve taşınmaz malları ile değerlerini, hakları, alacakları ve bunların kaynaklarını, borçlarını ve sebeplerini, yaptıkları iş veya faaliyetin nitelik, kapsam ve süresini, ilişkileri oldukları ticari kuruluşların ticari kimlik ve unvanlarını, seçildikleri tarihten itibaren bir ay ve sonraki her yasama yılının ilk bir ayı içinde TBMM Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Mal bildirimin de gizlilik kaldırılacak. Mal bildirimi yapacak kişi ve kuruluşlar da genişletilecek. Mal bildirimleri, özel yasalardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bildirimde bulunanın özel dosyasında tutulacak. "Mal bildiriminde açıklık esastır" ibaresinin yer aldığı taslakta, bu bildirimlerin Resmi Gazete’de mi veya başka bir yöntemle mi kamuoyuna açıklanacağı belirtilmedi.

Bankada ’seçim hesabı’ açılacak

SEÇİMLERİN Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı taslağı, milletvekili ve belediye başkan adayları ile seçime katılacak siyasi partilerin her birinin, seçimlerde yapacakları harcamalarda şeffaflık ve denetim sağlanabilmesi amacıyla "seçim hesabı" adı altında bir banka hesabı açtırmalarını öngörüyor. Taslağa göre seçimlerde kullanılmak üzere bağış ve yardım suretiyle elde edilen her türlü gelir ve seçimlerde yapılan harcamalar bu hesaba kaydedilecek. Tüzel kişiler, seçimlerde kullanılmak amacıyla adaylara doğrudan veya

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde