Yatırım teşvik kanunu değişiyor

Yatırım teşvik kanunu değişiyor

BAŞBAKANIN TALİMATIYLA TEŞVİKLER ARTIK SEKTÖRE DEĞİL PROJEYE VERİLECEK.

Yatırım teşvik kanunu değişiyor
16px
24px
03.05.2006 00:00
ABONE OLgoogle

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hazırlanan sanayi stratejisi, artık sektörlere değil projelere teşvik verilmesini öngörüyor. Taslak olarak hazırlanan stratejide "özelleştirmeden gelen gelirin vergi indirimleri için kullanılması, şirket birleşmeleri için bir defaya mahsus teşvik verilmesi, organize sanayi bölgelerinin tek durak ofisler olarak yapılandırılması, rekabet gücü düşen sektörlerdeki şirketlerin yurtdışında varlığını sürdürmesi" gibi birçok öneriye ve düzenlemeye yer veriliyor. Artık ucuz işgücü ve düşük maliyetle rekabet etme döneminin bittiğine dikkat çekilen stratejide, sanayideki yatırımların analizler sonucu belirlenecek ve rekabet gücü uzun süreli olacak noktalara kaydırılması isteniyor.

TEPAV, TOBB ve DPT'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı sanayi stratejisinde, ilk taslak metin oluşturuldu. Bir kez daha gözden geçirilmesi öngörülen taslak metinde, sanayiinin 2013 yılına kadar yeniden yapılanması için izlenecek politikalara yer verildi.

Teşvik sisteminde dönüşüm

"Türk sanayiinin 2013 sonunda rekabet gücü ve katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayanan, yenilikçi ve AB'ye uyum çerçevesinde sosyal beklentileri ve tam istihdam hedefini karşılayan bir yapıya kavuşması temel vizyon olmalı" denilen taslakta yeni sanayi politikasının temellerinden birinin teşvik sistemi olacağı belirtildi. Teşvik sisteminin reformundaki temel yaklaşım değişikliğinin, sektörlere odaklanan bir sistemden projelere, mikro ölçeğe dayanabilen bir sisteme dönüşüm olacağı vurgulanan taslakta etkin bir teşvik sistemi için sanayi envanterinin oluşturulmasına öncelik verilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Ucuz işgücü ile rekabet sürmez

Taslakta Türkiye gibi orta gelir grubundaki bir ülkenin, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin küresel rekabet sahnesine çıkmasıyla birlikte "ucuz işgücüne ve düşük maliyete" dayalı bir rekabet stratejisiyle sürdürülebilir büyüme sağlayamayacağı tespiti yapıldı. Taslakta konuya ilişkin şu tespitlere yer verildi: "Yeni stratejide geleneksel sektörlere dönük yaklaşım, bu sektörlere yapılmış ve henüz ekonomik ömrünü tüketmemiş olan yatırımların, markalaşma ve yenilikçilik yoluyla, değer zincirinde üst seviyelere çıkartılması olmalı. Yeni gelişen sektörlere yaklaşımın temel gayesi ise yatırımların 'analizler sonucu belirlenecek rekabet gücünün uzun süreli olacağı noktalara' yapılması biçiminde olmalı."

Sanayi strateji tasarısında, rekabet gücünü artırmak için işletmelerin birleşerek ölçek büyütmeleri ve gerekli teknolojik yenilenmeyi sağlamalarını içeren bir yatırım programı gerektiği de vurgulandı. Şirket birleşme ve devralma sonrası yeni oluşan işletmenin bilançosunun gerçekçi hale getirilmesinin çok ciddi vergisel yükler getirdiği belirtilen taslakta, "Bu vergi yükünün bir defaya mahsus olarak, teşvik ya da vergi tatili getirilerek azaltılması, birleşme ve devralmaların önünü açacak. Birleşerek güçlenen işletmelerin hem birleşmeden kaynaklanan masraflarını hem de teknolojik yenilenmeye yönelik yatırımlarının giderlerini karşılamak için uzun vadeli fon temin edebilecekleri bir kaynak fonu oluşturulmalı" denildi.

Bu ay sonuna kadar açıklanması öngörülen stratejideki diğer öneri ve saptamalar ise şöyle:

Ahmet Nazif Zorlu (Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

Devlet yatırımcıyla işbirliği yapmalı

Sanayi stratejisi,

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde