Ve sonunda Migros satıldı

Ve sonunda Migros satıldı

Koç Holding, Migros'u sattığını açıkladı. İşte alan şirket ve satış rakamı....

Ve sonunda Migros satıldı
16px
24px
14.02.2008 09:34
ABONE OLgoogle

Koç Holding, Migros'un yüzde 50,8 hissesini BC Partners'a 1,98 milyar YTL'ye satmak üzere anlaştığını duyurdu.

Koç Holding'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Şirketimizin 13 Şubat 2008 tarihli Yönetim kurulu kararı uyarınca iştiraklerimizden Migros Türk T.A.Ş'nin (Şirket) 178.030.000 YTL'lık sermayesinde sahibi olduğumuz yüzde 50.83259 nisbetinde ve 90.497.272,56 YTL nominal değerde, beheri 1 YKr'luk 9.049.727.256 adet hissesinin, aşağıdaki paragrafta belirtilen esaslar çerçevesinde ayarlamaya tabi olmak koşulu ile 20.000.000,00 YTL imza tarihinde, 1.957.365.405,44 YTL bakiye tutar hisse devri gerçekleştiği tarihte ödenmek üzere toplam 1.977.365.405,44 YTL bedel karşılığında (Satış Fiyatı), BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital Ş.A.'ye (Alıcı) veya Alıcı'nın hisse devir sözleşmesinin (Sözleşme) imzalanmasını müteakip bildireceği şirket veya şahıslara satılmasının kabulüne karar verilmiştir.

Fiyat, pazarlık usulü ile tespit edilmiştir. Sözleşmede yer alan fiyat ayarlama mekanizmasına göre, hisse devir işlemleri tamamlanır tamamlanmaz, hisse devir işlemleri tamamlandığı tarih itibariyle ve Sözleşmede'de yer alan hükümlere göre tanzim edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar hazırlanacaktır (Kapanış Günü Bilançosu). Kapanış Günü Bilançosunda yer alan özsermaye tutarı ile tarafların üzerinde mutabık kaldığı 1.544.454.000 YTL tutarındaki özsermaye rakamı arasındaki fark (Fark) hesaplanacaktır. Farkın pozitif olması halinde Alıcı Satıcı'ya, negatif olması halinde de Satıcı Alıcı'ya hisseleri oranında Fark tutarını YTL olarak ödeyecektir. Kapanış Günü Bilançosu'nda yer alan özsermaye rakamı, Sözleşmede taraflarca mutabık kalınan ve Kapanış Günü Bilançosu'nun tanzim edileceği tarih itibariyle değişen özsermaye rakamları ile limitlidir. Sözkonusu limitler, Mart 2008, Nisan 2008, Mayıs 2008 ve Haziran 2008 için sırasıyla 1.544.454.000 YTL, 1.559.454.000 YTL, 1.574.454.000 YTL, 1.589.454.000 YTL'dir.

Sözkonusu hisselerin nihai Satış Fiyatı yukarıda belirtilen fiyat ayarlama mekanizmasına tabi olacaktır, dolayısıyla nihai Satış Fiyatı belli olunca hisse satış karı/zararı hesaplanarak ne şekilde muhasebeleşeceğine ilişkin bilgi kamuyla paslaşılacaktır. Sözleşmede hisse devrinden sonra Alıcı'nın, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri doğrultusunda Şirket'in azınlık hissedarlarına çağrıda bulunacağına dair hüküm bulunmaktadır.

Sözkonusu hisse devirleri, Rekabet Kurumu'nun izninin alınması şartına bağlıdır. Hisse devri gerçekleşmeden önce, Sirket'in aktifinde bulunan yüzde 9,24'luk Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş., yüzde 2,87'lik Tat Konserve Sanayii A.Ş., yüzde 32'lik Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ve yüzde 0,000001'lik Entek Elektrik Üretimi A.Ş. hisselerinin tamamı, Satıcı veya Satıcı'nın göstereceği Koç Togluluğu şirket veya şirketleri tarafından, Şirket'in yüzde 99,6 nispetinde hissedar olduğu Şok Marketler T.A.Ş. ile yüzde 69,99 nispeti nispetinde hissedar olduğu Şok Marketler T.A.Ş. ile yüzde 69,99 nispetinde hissedar olduğu Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'nin Koç Topluluğu Şirketleri tarafından sahip olunan sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 30,01 nispetindeki hisseler ise Şirket tarafından satın alınacaktır.

Tat Konserve Sanayii A.Ş. hisselerinin satışı taraflarca geriye dönük hisse fiyatları ve Şirket'in 30 Eylül 2007 tarihli SPK tebliğlerine uygun olarak hazırlamış UFRS finansal tablolarındaki değeri de dikkat alınarak 11.860.000 YTL'den Koctaş Yapı Marketleri A.Ş. hisseleri satışı 24 Aralık 2007 tarihli Deloitte Danışmanlık A.Ş. tarafından tanzim edilmiş hisse değerleme çalışması neticesinde ortaya çıkan değer olan 23.099.000 YTL'den, Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin satışı Şirket'in 30 Eylül 2007 tarihli SPK tebliğlerine uygun olarak hazırlanmış UFRS finansal tablolarındaki değeri olan 1.729.000 YTL'den, Entek Elektrik Üretim A.Ş. hisseleri 0,60 YTL'den ve Şok Marketler T.A.Ş. ile Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'nin hisseleri ise Şirket'in 30 Eylül 2007 tarihli SPK tebliğlerine uygun olarak hazırlanmış UFRS finansal tablolarında yer alan değerleri üzerinden hesaplanan sırasıyla 2.000 YTL ve 509.000 YTL'den gerçekleştirilecektir."

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde