TÜSİAD'dan hem destek hem de

TÜSİAD'dan hem destek hem de

TÜSİAD, BABACAN'IN AB KONUSUNADKİ ÇALIŞMALARINI DESTEKLEDİ. SONRA DA UYARDI.

TÜSİAD'dan hem destek hem de
16px
24px
09.06.2006 14:45
ABONE OLgoogle

TÜSİAD'dan kamuoluna yapılan açıklama şöyle..

TÜSİAD:“TBMM, 2006 AB İlerleme Raporu’nun müzakere sürecinin başarısını yansıtacağını gözönünde bulundurmalı”

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan’ın 08 Haziran 2006 tarihinde kamuoyuna sunduğu “Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı”, Avrupa Birliği (AB)’ne uyum açısından çok önemli ve somut bir adımdır. Program müzakere sürecine yeniden ivme kazandıracak niteliktedir.

Yapısal uyum perspektifi açısından toplulaştırılmış bir belge niteliği taşıyan bu program önümüzü görmede yol gösterici olacaktır. 9. Kalkınma Stratejisi ve buna bağlı olarak hazırlanan 9. Kalkınma Planı Taslağı’nın da bu program ile paralellik arz etmesi durumunda, AB perspektifli reform sürecinin koordinasyonu güçlenecek ve verimliliği artacaktır.

Kasım ayında çıkması beklenen “2006 İlerleme Raporu” Türkiye AB müzakere süreci bağlamında özel bir öneme sahiptir. Bu rapor, 13 Ekim 2006 tarihinde bitmesi öngörülen “Tarama Süreci”nin ışığında hazırlanacak ve müzakere süreci için bir yol haritası niteliğini taşıyacaktır. Hiç şüphesiz, sözkonusu 2006 İlerleme Raporu müzakere sürecinin başarısını teyit eden bir belge olacaktır. Ağırlıklı olarak, teknik bir bakış açısıyla hazırlanmış olan Uyum Programında yer alan düzenlemelerin gerek iktidarın, gerekse muhalefetin desteğiyle hızla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, Uyum Programında 2006 yılı sonuna kadar çıkarılması planlanan yasal düzenlemelerin, “2006 İlerleme Raporu” öncesinde gerçekleştirilmesi için, TBMM’nin çalışma takviminin içinde bulunduğumuz sürece uygun olarak yeniden şekillendirilmesinde yarar vardır. İlgili düzenlemelerin, başlıklar itibariyle paket düzenlemeler olarak ele alınması, hem TBMM’nin çalışmasını, hem de toplumun AB sürecine odaklanmasını kolaylaştıracaktır.

Artık, “AB’ye Uyum Süreci” nin bir diplomatik “karşılıklı taviz” süreci olmadığını, gelecek nesillerin daha iyi ve kaliteli yaşam koşullarına kavuşmasının, toplumsal refah artışının ve uluslararası rekabet gücü kazanmanın bir aracı olduğunu anlamamız gerekir.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, 8-9 Haziran tarihlerinde Viyana’da gerçekleşen “Avrupa İş Dünyası Zirvesi” çerçevesinde Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonları Birliği (UNICE) Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı. Ömer Sabancı, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ve Başbakan Wolfgang Schüssel ile gerçekleştirdiği temaslar sonrasında yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın siyasi ve ekonomik açıdan toparlanma sürecine girdiği ve gündemini ekonomik rekabet gücü, ileri teknoloji kullanımı, e-devlet yoluyla kamu yönetiminin geliştirilmesine odakladığı bir noktada, Türkiye’nin de öncelikli gündem maddelerine odaklanarak, iktisadi büyümeye ve AB ile müzakere sürecine yeni bir ivme kazandırması beklenmektedir” görüşünü dile getirdi.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde