Kıyılara da imar affı

Kıyılara da imar affı

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI, KIYILARDA YAPILAŞMAYA İZİN VEREN KANUN HAZIRLIYOR.

Kıyılara da imar affı
16px
24px
26.03.2006 12:52
ABONE OLgoogle

Kıyı Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı Taslağına tepki gösteren TBMM Bayındırlık Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, Anayasa ve diğer yasalara aykırı olan bu çalışmaya karşı herkesi tepki göstermeye davet etti.
      ANKA’nın edindiği bilgiye göre Bayındırlık Bakanlığı Kıyı Yasası’nda değişiklik yapmak amacıyla bir yasa tasarısı taslağı hazırladı.
     
     YATIRIMCI İMAR PLANINI TEKLİF EDECEK

      Kıyı Yasası’na "yatırımcı" ve "fizibilite raporu" gibi yeni kavramlar getiren taslakla, tüm kıyılar yerli ve yabancı yatırımcıların hazırlayacağı fizibilite raporları doğrultusunda Bayındırlık Bakanlığı aracılığıyla betonlaşmaya ve yağmaya açık alanlar haline getirilebilecek.
      Taslakla, Kıyı Yasası’nın 6, 7 ve 8’nci maddelerinin değiştirilerek, yeni ek maddeler getirilmesi öneriliyor.
      Kıyılarda köprü, karayolu, demiryolu, hava meydanı, terminal, gar, lokanta, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binaları yapılmasını sağlayacak taslakta, "yatırımcının, mevzuata uygun olarak, fizibilite raporu ile birlikte imar planı teklifi hazırlaması" olanağı da getiriliyor. Harita mühendisi olduğu için uzman olarak konuyu da değerlendiren CHP’li Karademir, "Kıyılarımız, yatırımcıya teslim edilmekte ve kıyıların yapılaşmaya açılmasına sınırsız ve sonu belirsiz biçimde olanak sağlanmaktadır" dedi.
     
     "SAHİL ŞERİDİNDE YAPILAŞMA"

      "Sahil Şeridinde Planlama ve Yapılaşma" başlık olarak yasaya sokulmak istenirken, yukarıda belirtilen söz konusu yapı ve tesislerle "bütünleşen ve devamı olan yapı tesisler" ile günübirlik turizm yapı ve tesislerin yapılabilmesi olanaklı hale gelecek.
     
     İZİN MALİYE BAKANLIĞI’NDAN

      Taslakla, bakanlıkça onaylanan uygulama imar planına göre "kıyı, su alanı ve doldurma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapı ve tesislerin yapılabilmesi" Maliye Bakanlığı’ndan alınacak izne bağlanmak isteniyor. Kıyıda yapılacak ve tesislerin özel mülkiyete konu arazilere rastlaması durumunda ise buraların kamulaştırma bedelleri yatırımcı tarafından karşılanacak.
     
     KIYIDA İMAR AFFI

      Karademir, taslakta yer alan "... yapılmış yapı ve tesislerin bulunduğu alanlarda sahil şeridi, kısmen veya tamamen yapılaşma durumu dikkate alınarak belirlenir" ibaresini de "Yapılaşma olanağı bulunmayan sahil şeritlerinde planı olmayan bir yapının mevzuata uygunluğu konu edilemeyeceğine göre bu hüküm ile plansız, ruhsatsız, kaçak yapılar bu madde ile affa uğratılacaktır" şeklinde yorumlandı. Ayrıca taslakla, yasanın Geçici 1. Maddesinde de "... Ancak imar planı bulunmamakla birlikte mevzuata uygun yapılmış yapı ve tesislerin bulunduğu alanlarda bu yapı ve tesislerin cephe hatlarını birleştiren doğrusal çizgi sahil şeridi sınırı kabul edilerek imar planları hazırlanır.
      Gerekiyorsa mevcut imar planları bu madde hükmüne göre revize edilir ..." şeklinde değişiklik yapılması isteniyor.
      Böylece, sahil şeridi sınırı, yapı ve tesislerin cephe hatlarına çekilerek, kıyıda, plana aykırı yapılmış yapı ve tesislere imar affı getirilecek.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde