İşdünyasının kuralları değişiyor

İşdünyasının kuralları değişiyor

TBMM'DEKİ TÜRK TİCARET KANUN TASARISIYLA İŞ DÜNYASININ KURALLARI DEĞİŞECEK.

İşdünyasının kuralları değişiyor
16px
24px
05.07.2006 16:36
ABONE OLgoogle

Deloitte, yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nı, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı: Anonim Ortaklıklar Alanında Getirdiği Yenilikler” başlıklı raporla değerlendirdi. Deloitte’un CEO Serisi’nden yayımlanan rapor, şirketleri son değişiklikler konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Raporda yasanın, anonim ortaklıklara getirdiği değişiklerle Avrupa Birliği ile uyum sağlayacağı, denetim ve kurumsal yönetim alanlarında olumlu sonuçları olacağı vurgulanıyor.

Deloitte Türkiye Denetim Sorumlu Ortağı Hüseyin Gürer başkanlığındaki bir ekip tarafından hazırlanan çalışma, tasarıda yer alan; anonim ortaklıkların kuruluşuna ve yapısına, organlarına, pay sahiplerinin konumuna, anonim ortaklıkların yapısal dönüşümüne ve bu kuruluşlardaki sermaye artırımına ilişkin değişiklikleri ayrıntılı bir şekilde irdeliyor. Tasarıda yer alan kurumsal yönetim ilkeleri ve bağımsız denetim kuruluşlarına özgü denetlemeler de raporda iki ayrı başlık altında inceleniyor.

Raporun giriş bölümünde tasarıyı değerlendiren Hüseyin Gürer,  yeni yasayla ticari yaşamdaki büyük bir ihtiyacın doğru bir şekilde karşılanacağını belirterek şöyle devam etti:

“Taslak kanunda denetçi kavramı özellikle dikkat çekiyor. Halen uygulanmakta olan Denetim Kurulu’nun yerini Denetçi’ye bıraktığını görüyoruz. Denetçi’nin, çalışmalarında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun çıkaracağı standartlar ile Uluslararası Denetim Standartlarının önemi de artırılmıştır. Son olarak, taslak kanun ile, Denetçi’nin sorumlulukları daha da artırılırken, denetim alanı ve raporlama zorunlulukları genişletilmiştir. Bunlar ve taslakta yer alan diğer birçok değişiklik şirket yöneticilerinin bakış açısını değiştirecek niteliktedir. Yeni kanunun etkileri ve Basel II’nin getireceği yaklaşım Türkiye’yi olumlu anlamda çok hızlı bir şekilde farklılaştıracaktır.”

Tek kişilik anonim ortaklıklara yeşil ışık

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen “Tek Kişilik Anonim Ortaklıklar” yeni Ticaret Kanunu ile ticari hayatımıza giriyor. Düzenleme ile, birden fazla ortak tarafından kurulan anonim ortaklıklarda payların tek bir elde toplanmasına imkan veriliyor. Raporda, en önemli yenilikler arasında sıralanan değişikliklerden birini ise, kapalı anonim ortaklıklara kayıtlı sermaye sistemini kabul etme olanağının tanınması oluşturuyor. Vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak konulmasının yasaklanması da suiistimallerin engellenmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Raporda, yönetim kurullarına ilişkin düzenlemeler, profesyonel yönetim anlayışının yerleştirilmesi açısından olumlu, kurumsal yönetim ilkesi ile uyumlu adımlar olarak değerlendiriliyor. Tasarıda yer alan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde ise bağımsız denetim kuruluşlarının “kurumsal yönetimin gözeticisi” rolünü üstlendikleri vurgulanıyor. Denetçilerin görüşü kanun ile kritik bir önem kazanırken, özellikle şirketleri tehdit eden tehlikelerin erken teşhisinde Denetçi’ye önemli görev düşüyor.

Raporda, kanun tasarısı ile uygulamadaki birçok tereddüdün giderildiğine, uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelere etkin yöntemler sunulduğuna, AB’ye uyum şartlarının tümüyle yerine getirildiğine ve kurumsal yönetim ilkesine özel önem verildiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca sermayenin korunması, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkelerinin ön planda tutulduğu belirtiliyor. Raporun sonuçlar bölümünde ise tasarıda ekonomik gerçeklerle hukukun bağdaştırıldığı kaydediliyor.

Küçük ve orta ölçekli şirketler bir an önce hazırlıklarını yapmalı

Yeni Ticaret Kanunu’nun getireceği yenili

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde