Hükümet faiz dışı fazlayı revize etti

Hükümet faiz dışı fazlayı revize etti

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2008 yılı için yüzde 4,2 olarak öngörülen kamu kesimi faiz dışı fazla hedefinin ..

Hükümet faiz dışı fazlayı revize etti
16px
24px
03.05.2008 19:39
ABONE OLgoogle
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2008 yılı için yüzde 4,2 olarak öngörülen kamu kesimi faiz dışı fazla hedefinin yüzde 3.5, yüzde 1,9 olan merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ya oranının da yüzde 1.4 olarak revize edildiğini belirtti. Faiz dışı fazladan elde edilen gelir ise altyapı yatırımları ve GAP için harcanacak.

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Maliye Bakanlığı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısı ile 2008-2012 dönemini kapsayan orta vadeli mali planı açıkladı.

Bakan Unakıtan, 2008-2012 dönemine ilişkin orta vadeli mali çerçevenin 2007 Aralık ayında AB'ye sunulmuş olan katılım öncesi ekonomik program çerçevesinde ortaya konulduğunu belirterek, bu tarihten sonra milli gelir hesaplarındaki değişme, orta vadeli küresel ekonomik ve finansal görünümün değiştiğini, ayrıca istihdam paketi ve GAP yatırımları gibi Türkiye'nin orta ve uzun vadeli rekabet gücünü artıracak yapısal adımların orta vadeli mali çerçeveye yansıtılması gereğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Unakıtan, 2008-2012 dönemini kapsayan orta vadeli mali çerçevenin temel hedefinin kamu borç stokunun GSMH'ya oranının dönem sonunda yüzde 30'a düşürülmesi ve bu hedef ile tutarlı bir faiz dışı fazla politikasının oluşturulması olduğunu kaydetti.

Bakan Unakıtan, 2008 yılı için öngürülen yüzde 4,2 düzeyindeki toplan kamu kesimi faiz dışı fazla hedefinin yüzde 3,5 olarak revize edildiğini belirtti. Unakıtan, daha önce yüzde 6,5 olarak açıkladıkları faiz dışı fazlayı sonradan yüzde 5,5 olarak belirlediklerin, yeni GSMH hesaplamasına göre de bu yüzde 5,5'un yüzde 4,2'ye tekabül ettiğini, bu rakamı yüzde 3,5'a çekildiğini belirtti.

Unakıtan, faizi dışı fazlanın düşürülmesiyle ilgili olarak mali disiplinde gevşeme olduğu yönünde yorumlar yapılabileceğini belirterek, önemli olanın bütçe açığı olduğunu kaydetti. Unakıtan, toplam kamu kesimi faiz dışı fazla oranının 2009 yılında yüzde 3, 2010 yılında yüzde 2,7 , 2011 yılında yüzde 2,5 ve 2012 yılında yüzde 2,4 olmasının öngörüldüğünü açıkladı

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde