ERDEMİR'de süre uzatıldı

ERDEMİR'de süre uzatıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Erdemir özelleştirmesinde daha önce 8 Temmuz 2005 olarak belirlenen ön yeterlilik için son başvuru tarihi 14 Temmuz 2005'e çekildi.

ERDEMİR'de süre uzatıldı
16px
24px
03.07.2005 15:35
ABONE OLgoogle

Buna göre, ön yeterlilik için katılımcıların 14 Temmuz perşembe günü saat 16.00'a kadar Özelleştirme İdar esi'ne başvurmaları gerekiyor.

Erdemir özelleştirmesi için 26 Eylül 2005 olarak belirlenen son teklif tarihinde ise bir değişikli ğe gidilmedi. Erdemir sermayesinin yüzde 46.12'sine tekabül eden her biri 500 Türk Lirası nominal değerd e 449 milyar 985 milyon 479 bin 96 adet idare hissesi satış yöntemi ile blok olarak satılmak suretiyle özelleştirilecek.

İhale koşulları belgesinde detayları belirlenen imtiyazlara sahip A grubu olarak belirlenecek 20 adet toplam 10 bin TL nominal değerl i hisse üzerinde İdare adına intifa hakkı tesis edilecek. ERDEMİR'in yüzde 46.12'lik bölümünün blok satışına ilişkin ihale sürecinde, kazanan firma ERDEMİR'in yüzde 3.17'sine karşılık gelen Türkiye Kalkınma Bankası'na (TKB) ait hisseleri de aynı koşullarla satın alacak.

Kapalı zarf teklif ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık us ulü gerçekleştirilecek ihalede, ihale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde, pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırı labilecek.

ÖN YETERLİLİK

Ön yeterlilik için başvuracaklar tüzel kişi ise tüzel kişin in, ortak girişim grubu (OGG) ise OGG'nin lider ortağının en az iki yıl aktif olarak sanayici tanımına uygun faaliyett e bulunmuş olması koşulu ar anacak. OGG lider ortağının OGG'de en az yüzde 30 paya sahip olması gerekecek.

Tüzel kişilerin 2004 yılı konsolide grup cirosunun ve/veya 2002, 2003 v e 2004 yılları konsolide grup ciroları ortalamasının veya OGG grubu üyelerinin 2004 yılı konsolide grup ciroları to plamının veya 2002, 2003, 2004 yılları konsolide grup ci roları ortalamasının toplamının 1 milyar dolardan aşağı olmaması şartı da aranacak.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İhale komisyonu, ön yeterlilik için 14 Temmuz tarihine kadar başvuruları alacak ve bunları takip eden 5 iş günü içinde değerlendirecek. Ön yeterlilik alan katılımcılar için 25 Temmuz-9 Eylül 2005 t arihleri arasında elektronik ve fiziki ortamd a bilgi odası (data room) süreci başlarken, bilgi odasına erişmek isteyen firmaların 50 bin dolar ödemesi gerekecek . İhaleye katılabilmek için 40 milyon dolarlık geçici teminat koşulu da bulunurken, son teklifler 26 Eylül 2005 saat 16.00'ya kadar ÖİB'ye teslim edilecek. ERDEMİR, Türkiye'nin tek entegre yassı çelik ve en büyük
demir-çelik üretici si olarak hizmet veriyor.

?????????????Arial??Courier New??Georgia??Tahoma??Times New Roman??Verdana??impact??Wi ngDings??????????????1 (8 pt)??2 (10 pt)??3 (12 pt)??4 (14 pt)??5 (18 pt)??6 (24 pt)??7 (36 pt)?? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????
E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde