Banka bilançolarına 'kriz düzenlemesi'

Banka bilançolarına 'kriz düzenlemesi'

Bankaların ellerinde bulundurdukları menkul kıymetleri bilançolarına yansıtmasına ilişkin muhasebe standartlarında değişiklik yapıldı.

Banka bilançolarına 'kriz düzenlemesi'
16px
24px
01.11.2008 16:27
ABONE OLgoogle

Bankaların ellerinde bulundurdukları menkul kıymetleri bilançolarına yansıtmasına ilişkin muhasebe standartlarında değişiklik yapıldı. Bankaları bilançolarının, devlet iç borçlanma senetlerindeki faiz oynaklıklarından olumsuz etkilenmesini önlemek üzere, bankalara, istedikleri menkul kıymetleri, vadesine kadar ellerinde tutmak şartıyla, portföylerine aktarabilme imkanı getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Edinilen bilgiye göre, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle menkul kıymet faizlerinde oluşan faiz değişikliklerinden banka bilançolarının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, muhasebe standartlarında değişikliğe gitti. Bu değişiklikler, "Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 105 Sıra No.lu Tebliğ" ve "Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 106
Sıra No.lu Tebliğ" olarak 31 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK kararında, söz konusu tebliğ değişikliklerine dikkat çekilerek,
uygulama hakkında açıklık getirildi. Buna göre, tebliğ değişiklikleri uyarınca,
bankalarca gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan veya satılmaya
hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan finansal varlıkların vadeye kadar
elde tutulacak menkul değerler içerisinde yeniden sınıflandırılması halinde,
'Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik' uygulamasında BDDK'ya raporlanan eski sınıflandırmalarına karşılık
gelen oranlarda dikkate alınmaya devam edilecek. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler içerisinde yeniden sınıflandırılan finansal varlıklar, bahse konu yönetmelik kapsamında BDDK'ya gönderilen formlarda belirtilen nitelikteki finansal varlıkların farklı oranlarda dikkate alınmasını sağlamak amacıyla açılmış olan "vadesi dikkate alınanlar" satırında ilgisine göre gösterilecek ve bu şekilde gösterilen tutara ilişkin dipnot açıklaması yapılmak suretiyle raporlanacak.

Edinilen bilgiye göre, bankaların hazırlanmakta olan 9 aylık bilançosunda, devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) faizinde meydana gelen değişikliklerin olumsuz yansımasını azaltmak üzere, söz konusu uluslararası
muhasebe standartlarındaki değişiklikler, hızla Türk muhasebe standardı olarak
benimsenerek uygulamaya kondu. Böylece, bankaların sermaye yeterliliği rasyosunda, DİBS faizlerindeki değişikliklerden kaynaklanan olumsuz etkinin en azından 2-3 puan azaltılması imkanı sağlandı.

Buna göre, bankalar, istedikleri DİBS'leri vadeye kadar elde tutmak
şartıyla portföylerine aktarabilecek. Haziran ayı sonu itibariyle, bankaların sermaye rasyosu, yüzde 16,7 düzeyinde. Bu oran, hedef rasyo yüzde 12 ve yasal oran yüzde 8;in oldukça üzerinde.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde