Artık kurumlar vergisi yüzde 20

Artık kurumlar vergisi yüzde 20

KURUMLAR VERGİSİ ORANINI YÜZDE 20'YE İNDİREN TASARI KABUL EDİLDİ. İŞTE KANUN..

Artık kurumlar vergisi yüzde 20
16px
24px
14.06.2006 00:00
ABONE OLgoogle

 

Kanuna göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıklarının kazançları, kurumlar vergisine tabi olacak.

Kurumlar vergisinden muaf tutulan kurumlardan bazıları şöyle:

“Kamu idare ve kuruluşlarınca, tarım ve hayvancılığı, bilimi, fenni ve güzel sanatları öğretmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuarlar, kütüphaneler, müzeler, sergiler, kitap, gazete, dergi, yayınevleri, yetkili idari makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar, panayırlar, ÖİB, Özelleştirme Fonu, TOKİ, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askeri fabrika ve atölyeler, yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek, her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri.”

VERGİDEN MUAF KAZANÇLAR

Türkiye'de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, emeklilik yatırım fonları, konut finansmanı fonları, varlık finansmanı fonlarının kazançları, kurumlar vergisinden muaf olacak.

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, faaliyete geçilen ilk 5 hesap dönemi itibariyle elde edilen kazançlara da vergi istisnası getirilecek.

SPORA DESTEK

Vergi indirimleri kapsamında; mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik harcamalarının yüzde 40'ı oranında AR-GE indirimi yapılacak.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu teşkilat kanunları kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için ise yüzde 50'si indirime tabi olacak.

Kamu kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci ve yetiştirme yurtları, huzurevi ve rehabilitasyon inşası dolayısıyla yapılan harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı vergiden indirilebilecek.

Doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı da vergiden düşürülecek.

ÖRTÜLÜ SERMAYE

Kurumların, ortaklıklarından veya ortaklarla ilgili kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin edilerek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin 3 katını aşan kısmı, “örtülü sermaye” sayılacak.

Kurumların İMKB'de işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda, en az yüzde 10 ortaklık payı aranacak.

Kurumlar, ilişkili kişilerle, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak belirledikleri bedelli veya fiyat üzerinden mal ya da hizmet alımı, satımında bulunursa, kazanç tamamen ya da kısmen “transfer fiyatlandırması” yoluyla örtülü olarak da

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde