Ar-Ge'ye büyük destek

Ar-Ge'ye büyük destek

Ar - Ge'yi teşvik için çıkarılan yasayla, Ar-Ge harcamasına yüzde 100 matrah indirimi geldi. İşte teşvikler...

Ar-Ge'ye büyük destek
16px
24px
29.02.2008 08:33
ABONE OLgoogle

Araştırma ve Geliştirme (Ar - Ge) faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 2023 yılı sonuna kadar bu alanda çalışanlara kurumlar ve gelir vergisi indirimi, prim desteği sağlanmasının yanı sıra 100 bin YTL'ye kadar tekno girişim sermaye desteği verilmesini düzenleyen yasa TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan görüşmelerde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türkiye'nin Ar-Ge konusunda diğer ülkelere yetişme çabasında olduğunu belirtirken, Ar-Ge için ilaç şirketlerinin her yıl 70 milyar dolar harcadığına işaret etti.

'Tesiri büyük'
Unakıtan, "Gelsinler ülkemizde yapsınlar. Bizim doktorlarımız, laboratuvarlarımız yapsın. Bu kanunla o imkânı sağlayacağız" dedi. Unakıtan, "Şimdi Türkiye, ikinci dönemi yaşıyor. İkinci dönemde Türkiye, rekabet gücünü artırıcı mikro ekonomik tedbirler alıyor. Onlardan bir tanesi Ar-Ge... Bu, fevkalade önemli. Küçük bir kanun ama tesiri çok büyük olacak" diye konuştu.

Yasa ne getiriyor?
Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

Ar-Ge faaliyetlerinin teşvikinde, en az 50 kişilik Ar-Ge personeli çalıştırma şartı aranacak.
Ar-Ge'yi teşvik etmek amacıyla Kurumlar ve Gelir Vergisi yasaları uyarınca daha önce mükelleflere tanınan Ar-Ge harcamalarındaki yüzde 40'lık matrah indirimi yüzde 100'e çıkarılacak.
Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerine ilişkin yapılacak Ar-Ge harcamalarının tamamı 500'den fazla Ar-Ge personeli çalıştıran işletmelerin her yıl, bir yıl önceye göre ek olarak yaptıkları Ar-Ge harcamalarının yarısı vergi matrahından düşülecek. Bu gider amortisman yoluyla daha sonraki yıllarda vergi matrahından indirilecek. Ayrıca Ar-Ge projelerinden daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin tamamlanamaması halinde ise Ar-Ge faaliyeti kapsamında aktifleştirilmiş olan tutarlar ile gayri maddi haklara yönelik olmayan harcamalar, doğrudan gider yazılacak.
Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80'i, doktoralı olan personelde ise söz konusu meblağı yüzde 90'ı alınmayacak.
Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta priminin işveren tarafından ödenmesi gereken miktarın yarısı 5 yıl süreyle bütçeden karşılanacak.
Yenilik ve Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili düzenlenecek kâğıtlardan Damga Vergisi alınmayacak.
Teknoloji alanında sahip olduğu orijinal fikri hayata geçirmek isteyen ve teknik alanda eğitim görenlere, teminat aranmaksızın 100 bin YTL'ye kadar tekno girişim sermaye desteği verilecek.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde