Türkiye Varlık Fonu, denetimden “tam not” alamadı
Türkiye Varlık Fonu, denetimden “tam not” alamadı

10 Mayıs 2020 Pazar   10:09

KPMG isimli şirket tarafından yapılan denetim sonucunda belirlenen “sınırlı olumlu/şartlı görüş”ün gerekçelerinin özetle şu tespitlere dayandığı öğrenildi:

GİZLİLİK ENGELİ

*BOTAŞ’ın yönetim kurulu kararları, gizlilik nedeniyle temin edilemedi. Bu kararların temin edilememesinin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonu’nun konsolide finansal durumu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performans ve nakit akışları üzerindeki etkisi belirlenemedi. Türkiye Varlık Fonu'ndan 500 Milyar TL kimlere verildi belli değil!

♦31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 2 milyar 680 milyon TL tutarındaki stokların birim maliyetleri hakkında, satınalma maliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler BOTAŞ yönetimi tarafından gizlilik nedeniyle paylaşılmadığı için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemedi.

#reklam#

♦ BOTAŞ aleyhine devam eden 2 milyar 324 milyon TL olan davalarda konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmadığı görüldü. Bu davalara ilişkin davacı/davalı bilgisi, davanın tutarı, geldiği aşama, davanın kaybedilmesi veya kazanılması halinde olası risk durumu gibi detay bilgiler temin edilemedi.

BOTAŞ arsalarına ilişkin olarak açılan toplam tutarı 1 milyar 11 milyon lira olan davalara konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmadı. Bu davalara ilişkin de detay bilgilere ulaşılamadı.

STOK KUŞKUSU

♦ BOTAŞ ve Türkiye Varlık Fonu’nun bağlı ortaklığı Eti Maden İşletmelerine ait olan dönem sonundaki fiziki stok sayımı gözlemlenemedi. 2 milyar 680 milyon TL ve 570 milyon TL tutarında olmak üzere toplam 3 milyar 250 milyon TL olarak gösterilen stokların miktarına ilişkin olarak tatmin edici bir kanaate ulaşılamadı.   Türkiye Varlık Fonu'nun borcu bir yılda iki kat artarak 75 milyar TL’ye çıktı

PTT’NİN DENETİMİ

KPMG ‘nin raporunda “Diğer Husus” başlığı altında da PTT’nin bir başka kuruluş tarafından yapılan bağımsız denetimiyle ilgili konulara yer verildiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, bu tespitlerden bazıları şöyle:

#reklam#

♦ PTT’nin 287 milyon lira tutarındaki ticari borçları ile ilgili teyit mektupları temin edilemedi. TVF’nin ticari borçları içerisinde gösterilen PTT’nin 2 milyar 404 milyon TL tutarındaki para transferi işlemlerinde kullanılan banka hesapları için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemedi.

♦ 1 milyar 179 milyon TL tutarındaki çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıkların hesaplanması ile ilgili yeterli bilgi sağlanamadı. Ayrıca PTT’ye hizmet veren taşeronların yaklaşık 14 bin çalışanı için herhangi bir karşılık ayrılmadığı görüldü.

♦ PTT’nin 3 milyar 142 milyon TL tutarındaki posta ve kargo hizmeti geliri hakkında veri kaynağı ile muhasebe ve sistemleri arasındaki mutabakat farklarına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtına ulaşılamadı.

Nurcan Gökdemir/BirgünSayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/Turkiye-Varlik-Fonu-denetimden-tam-not-alamadi/235338