652 şirkete dahilde işleme izni: İşte listesi
652 şirkete dahilde işleme izni: İşte listesi

11 Haziran 2019 Salı   08:13

İhracat yapan şirketlerin başvurduğu Dahilde İşleme Belgeleri’ne Ticaret Bakanlığıonay verdi ve şirketlerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dahilde İşleme Belgesi ile birlikte yurt dışından ham madde alacak olan şirketler bunlar için gümrük vergisi muafiyetine sahip oluyor.

Böylece ihracatı teşvik edici sistem devreye giriyor. Yurt dışından getirilen ham madde işlenerek ihraç edildiğinde ise ülkeye döviz girişi sağlanmış oluyor. 

Dahilde İşleme Belgesi'nde şirketler öngörülen ithalat ve ihracat tutarlarını da bildiriyorlar.

İŞTE O ŞİRKETLERİN LİSTESİSayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/652-sirkete-dahilde-isleme-izni-Iste-listesi/221384