Yatırım Ajansı kuruluyor

Yatırım Ajansı kuruluyor

TÜRKİYE YATIRIM AJANSI KURULMASINI ÖNGÖREN YASA TASARISI KABUL EDİLDİ.

Yatırım Ajansı kuruluyor
16px
24px
01.06.2006 21:54Güncelleme: 25.10.2023 14:54
ABONE OLgoogle

Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejilerini belirlemek amacıyla 'Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı' kurulmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için, ülkede yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik destek ve tanıtım stratejilerini belirleyecek.

Başbakanlığın ilgili kuruluşu olarak görev yapacak olan ajans, ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini; kalkınma ajansları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde belirleyecek ve uygulayacak. Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini tasarlayacak ve sunacak. Türkiye'de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturacak.

AJANSIN TEŞKİLATI

Ajansın teşkilatı; Danışma Kurulu, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelecek. Danışma Kurulu, Başbakan tarafından belirlenen bakanlar ve özel sektör temsilcilerinden oluşacak. Başbakanın başkanlık edeceği kurulda, Başkan doğal üye olarak yer alacak.

Yılda en az bir defa toplanacak kurulun başkanı, Başbakan tarafından, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan, KPSS'den en az 80 almış veya uluslararası geçerliliği olan belgeye sahip, kamu veya özel sektörde en az 5 yıl çalışmış olanlar arasından atanacak. Ajansın ana hizmet birimlerini, Yatırım Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Yatırımcı Hizmetleri Daire Başkanlığı oluşturacak.

Ajansın bütçesi, Ajans tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetlerden elde edilecek gelirler, genel bütçeden Başbakanlık bütçesine konulacak ödenek ile gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlardan oluşacak. Ajans hizmetleri, 30 uzman personel ve destek personeli tarafından yürütülecek. Ajans, ücret karşılığı sağlanabilecek hizmetlerden gelir elde edebilecek. Ayrıca, Başbakanlık bütçesinden ayrılan ödeneğin yanı sıra, gerçek ve tüzel kişilerden yardım ve bağış alabilecek. Ajansın mali işlemleri, Sayıştay denetimine tabi olacak.

ÜCRETLERİ BAŞBAKAN BELİRLEYECEK

Başkan ve personelin ücret ve gündelikleri, mali ve sosyal haklarının üst sınırı, Başbakan tarafından belirlenecek. Ajans, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilecek, kurum ve kuruluşlar bu isteğe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlü olacak.

Ajans personeli, bu bilgilerden sır mahiyetinde olanları açıklayamayacak, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamayacak. Kanunun uygulanmasında, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve Harcırah Kanunu hükümleri uygulanmayacak. Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları gösteren yönetmelikler, 6 ay içinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak ajans tarafından hazırlanacak.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde