Sabancı: Perakende sektöründe kayıtdışılığın önüne geçilmeli

Sabancı: Perakende sektöründe kayıtdışılığın önüne geçilmeli

TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, ekonomik açıdan önemli olan ve üretici ile tüketici arasındaki temel bağı kuran perakende sektörünü geleceğe hazırlamak için sektörün tamamında kayıtdışılığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sabancı: Perakende sektöründe kayıtdışılığın önüne geçilmeli
16px
24px
30.06.2006 13:02
ABONE OLgoogle

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Sabancı, sektörün önemli oyuncularından olan geleneksel perakendecilerin rekabetçi bir yapıya kavuşmalarının sağlanması ve sektörün genelinde verimliliğin en temel kıstas olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Ömer Sabancı, Ceylan Intercontinental Hotel'de düzenlenen, 'Organize Perakende Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri' konulu seminerde yaptığı konuşmada, toptan ve perakende ticaretin, toplam gayri safi milli hasıla içindeki yüzde 17 payı ile Türk ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Sabancı, "Sürekli değişen ürün portföyleri ve tüketici eğilimleri ile rekabetin giderek yoğunlaşan baskısı, perakende sektörünü, istihdam olanaklarından tüketici haklarına, kayıtdışı ekonomi ile mücadeleden, verimlilik artışına, küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesinden piyasaların rekabetçi yapısına kadar bir dizi konu itibariyle mercek altına alınmasını gerektirmektedir" dedi.

Bundan 50 sene önce herhangi bir malın üretiminni, nakliyesi ve pazarlanmasının bugüne oranla çok daha zahmetli olduğunu ifade eden Sabancı, önceleri ürünlerin bugüne oranla çok daha uzun sürelerde, çok daha az miktarlarda üretilebildiğine işaret etti. Ürünlerin nakliyesinin de çok zaman aldığı ve pahalı olduğu bu yıllarda, imalat sanayiinin altın çağını yaşadığını ifade eden Sabancı, şöyle dedi:

"Ancak üretim teknolojilerindeki gelişim, ürünlerin üretim maliyetlerini düşürürken miktarların da artmasına ve böylece birbirinin neredeyse aynısı çok sayıda ürünün ortaya çıkmasına yol açtı. Artan globalleşmeyle birlikte, üretim birimleri farklı coğrafyalara doğru genişlerken rekabet yoğunlaştı. Hammadde stokları geçen yüzyılın başında iki ila beş ay arasında iken, yüzyılın ortalarında birkaç haftaya indi. Bugün ise lojistik sektöründeki gelişme bu süreyi artık birkaç saate indirmiş durumda. Bu gelişmeler, perakende sektörünün tüm dünyada büyük bir hızla gelişmesinin yolunu açtı. Perakendecilere, çok sayıdaki ürün arasından satmak istedikleri ürünü seçme ve çok sayıda üretici arasından en iyi fiyat teklifini yapanla anlaşma imkanı sağladı. Bu gelişme ile birlikte, dünyadaki en büyük 250 perakende şirketinin satış hasılatı 2.6 trilyon dolara ulaştı. Tek başına Wal-Mart 256 milyar dolar ile birçok ülkenin milli gelirinden daha büyük bir satış hasılatı yakaladı. Tüketicinin her satın almak istediği ürün hakkında ulaştığı bilgi ile kazandığı seçim yapma serbestisi, sektörde köklü değişimlere yol açacak nitelikte."

Bu değişimlerin, perakende sektörünün geleceği için önemli tartışmaları içinde barındırdığına dikkat çeken Sabancı, Türkiye'nin, perakende sektörüne ilişkin politikasını oluştururken, bu tartışmaları yoğun olarak yaşamak durumunda olduğunu, ancak, sektör uzmanlarının bugün sektöre yaklaşımın bu eksende olmadığını söylediklerini kaydetti.

Dünyada perakende sektörü, en büyük söz hakkının tüketicide olduğu bir yöne doğru gitmekte iken, Türkiye'deki girişimlerin sektörü bu geleceğe hazırlamakta yeterli olmadığını düşündüğünü belirten Sabancı, Avrupa ülkelerinin, sektörü denetlemeyi hedefleyen düzenlemeleri ancak pazar belli bir seviyeye ve doygunluğa ulaştıktan sonra gündeme getirdiklerini söyledi. Sabancı, bu kısıtlamaların olumsuz etkilerinin görülmesinden sonra, Avrupa Birliği ülkelerinin, çalışma saatleri ve günleri ile ilgili olanlar dahil olmak üzere söz konusu düzenlemeleri gevşetmek ve hatta serbest bırakmak yönünde girişimlere başladıklarını ifade ederek, "Devletin esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici düzenlemeler yapma ve gerekli tedbirleri alma görevinin kısıtlayıcı düzenlemelerle sağlanamayacağı, AB ve diğer OECD ülkelerinin tecrübelerinden açıkça görülüyor. Esnaf ve sanatkarım

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde