Oger Telekom'a kötü haber

Oger Telekom'a kötü haber

TÜRK TELEKOM'U SATIN ALAN OGER TELEKOM'A DANIŞTAY'DAN KÖTÜ HABER.

Oger Telekom'a kötü haber
16px
24px
31.05.2006 10:49
ABONE OLgoogle

Danıştay 13. Dairesi, Oger Telekom yetkilisinin imtiyaz sözleşmesine koyduğu şerhin yürütmesini durdurdu. İmtiyaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türk Telekom'un her türlü varlığının Telekomünikasyon Kurumu'na bedelsiz devrini öngören maddeye konulan şerh, 'Bu maddeye ilişkin her türlü haklarımızın saklı olduğunu beyan ederiz. Buna ilişkin haklarımız bilahare bildirilecektir' ifadesini içeriyordu.

Alınan bilgiye göre, Türk Haber Sen, 'Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekomünikasyon A.Ş arasında imzalanan 14 Kasım 2005 tarihli İmtiyaz Sözleşmesi'nin sonuna Türk Telekomünikasyon A.Ş yetkilisi tarafından, '38/2 maddeye ilişkin her türlü haklarımızın saklı olduğunu beyan ederiz. Buna ilişkin beyanlarımız bilahare bildirilecektir' şeklindeki beyanının ilgili mevzuata ve Telekomünikasyon Kurulu kararına aykırı bulunduğunu, bu nedenle sözleşmenin imzalanmaması gerektiğini ileri sürerek, Telekomünikasyon Kurumu'nun imtiyaz sözleşmesini imzalama işleminin' iptali istemiyle dava açtı.

Danıştay 13. Dairesi, imtiyaz sözleşmesine konan şerhin yürütmesini durdurdu. Daire'nin kararında, Telekomünikasyon Kurumu'nun 2813 sayılı Kanun'un tanıdığı yetki üzerine tesis ettiği ve Kurum Başkanı'na,
Danıştay'ın imtiyaz sözleşme taslağıyla ilgili daha önce verdiği düşüncesinin tamamına uyulmak kaydıyla sözleşmenin imzalanması hususunda yetki veren kararı bulunduğu anımsatıldı.

Kararda, bu karara karşın kanunu aşan biçimde Türk Telekom yetkilisi tarafından (Oger Telekom yetkilisi) imtiyaz sözleşmesinin sonuna düşülen beyanın hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İmtiyaz sözleşmesinde atıfta bulunularak şerh konulan sözleşmenin 38. maddesinin ikinci fıkrası, imtiyaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından (21 yıl sonra) Türk Telekom'un her türlü varlığının Telekomünikasyon Kurumu'na bedelsiz devrini öngörüyor.

Danıştay 13. Dairesi'nin bu kararına itiraz edilirse, dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidecek. 13. Daire, davayı esastan daha sonra karara bağlayacak. Danıştay 13. Dairesi, söz konusu hükmü esastan da iptal eder ve karar kesinleşirse, imtiyaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türk Telekom'un her türlü varlığının Telekomünikasyon Kurumu'na bedelsiz devrinin gerçekleştirilmesinde imtiyaz hakkını kullanan Oger Telekom herhangi bir şart öne süremeyecek.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde