MÜSİAD: Eşitsizliğin kalkması için kamu ve özel sektör işbirliği yapmalı

MÜSİAD: Eşitsizliğin kalkması için kamu ve özel sektör işbirliği yapmalı

MÜSİAD Genel İdare Kurulu (GİK) Sonuç Bildirisi'nde eşitsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için kamu ve özel sektörün işbirliği yapması gerektiğine işaret edildi.

MÜSİAD: Eşitsizliğin kalkması için kamu ve özel sektör işbirliği yapmalı
16px
24px
05.06.2006 11:57Güncelleme: 27.10.2023 14:24
ABONE OLgoogle

Bölgelerarası gelişmişlik farkının sürdürülemez sorunlara yolaçtığına dikkat çekilen Erzurum'daki MÜSİAD Genel İdare Kurulu (GİK) Sonuç Bildirisi'nde eşitsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için kamu ve özel sektörün işbirliği yapması gerektiğine işaret edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Genel Merkez yönetimi ve şube başkanlarının Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katılımıyla 2-4 Haziran tarihlerinde, Erzurum'da yaptıkları GİK toplantısından sonra yayınladıkları sonuç bildirisinde, Türkiye'nin en önemli problemlerinden birinin bölgelerarası gelişmişlik farkı olduğuna dikkat çekilerek, ortak akla yönelik işbirliği yapılarak "bölgesel kalkınma planlarının oluşturulması" gerektiği vurgulandı. Sonuç Bildirisi'nde şu görüşlere yer verildi:

BÖLGELERARASI GELİŞMİŞLİK UÇURUMUNA SON !

Coğrafi yapının elverişsizliği, iklimin sertliği, talep düzeyi yüksek iç ve dış pazarlara uzaklık, kırsal yerleşim birimlerinin çokluğu ve dağınıklığından kaynaklanan Doğu Anadolu bölgesinin sosyo ekonomik geri kalmışlığı hem Erzurum'u hem de bölge illerini göçle karşı karşıya bırakmaktadır. Göç olgusu bir yandan pazarın daralmasına, mevcut yatırımların atıl kalmasına yolaçarken diğer yandan toplumsal refah dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir eylem planı hazırlanmalı, ekonomik politikalar bölgelerin sorunlarına yönelik olarak yeniden şekillendirilmelidir.

BÖLGENİN GELECEĞİ 'YEŞİL PETROL'DE !

Doğu Anadolu bölgesi ve Erzurum'da tarım sektörü çok önemli sorunlarla boğuşmasına rağmen, organik tarımda Türkiye'nin lokomotifi olabilecek potansiyele sahiptir. Ülkemizde, çevre ülkelerindeki gibi zengin petrol yatakları olmasa da yeşil petrolü yani güçü bir tarım potansiyeli vardır. Stratejik bir sektör olan tarımın kendi haline bırakılamayacağı açıktır. Hedefimiz örnek işletme-lider çiftçi yaklaşımını tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak olmalıdır. AB ile müzakere sürecinde de Türkiye'yi en çok zorlayacak sektör olan tarımda kayıtlı sisteme geçilmesi, tarım envanterinin çıkarılması, üniversite-tarım işbirliğinin geliştirilmesi, girişimcilere yönelik etkin yönlendirme yapılması ve bürokratik engellerin kaldırılması şarttır.

BÜYÜMENİN ANAHTARI HAYVANCILIKTA !

Tarih boyunca en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzurum'da bugün, maalesef hayvan varlığı sayısı her geçen gün azalmaktadır. Buna karşın Erzurum Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacını tek başına karşılama potansiyeline sahip tek ilimizdir. İlde ve bölgede büyümenin ve göçü önlemenin yolunun hayvancılıktan geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle bölgesel özellikler dikkate alınarak hayvancılığa yönelik özel bir teşvik sistemi uygulanmalı, destekleme politikalarında da işletme ölçeklerini büyütmek ve verimlilik artışı esas alınmalı, kaçakçılık mutlaka önlenmeli, et ve süt üretimine prim verilerek kayıtdışı ekonomi kayıt altına alınmalı ve desteğin kendi kendini finanse ederek bütçeye asgari yük getirmesi sağlanmalı.

"YERİNDE İŞ - YERİNDE AŞ" SAĞLANMALI !

Bölgede sermaye yetersizliği nedeniyle bireysel teşebbüslerden ziyade güç birliğine dayalı ortaklıkların oluşturulması hem ülke hem bölge ekonomisi için şarttır. Böylece hem atıl yatırımlar ekonomiye kazandırılacak hem de gereksiz yatırımların önüne geçilecektir. Bu amaçla yerinde iş, yerinde aş sağlayacak özel yatırımların ve güçbirlikleri teşvik edilmeli ve yatırımların yarım kalmaması için bürokratik mevzuattan kaynaklanan zorlukl

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde