İşte Enerji Piyasası Kanunu

İşte Enerji Piyasası Kanunu

ELEKTRİK ŞİRKETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İMKAN TANIYAN KANUN KABUL EDİLDİ.

İşte Enerji Piyasası Kanunu
16px
24px
11.05.2006 00:00Güncelleme: 25.10.2023 14:51
ABONE OLgoogle

Kanun ile dağıtım tesislerinin özelleştirilmesi kapsamında, söz konusu tesislerin sınırlarının daha net belirlenebilmesi amacıyla 'iletim tesisi' tanımında değişiklik yapılıyor. Buna göre, iletim tesisi, 'üretim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olduğu noktalardan itibaren iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin noktalarına kadar olan tesisleri' şeklinde tanımlanıyor.

YENİDEN GÖRÜŞÜLEN MADDE

Genel Kurul'da, 2. madde yeniden görüşülerek, daha önce önerge ile yapılan değişiklikler madde metninden çıkarıldı. 2. madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunda yer aldığı şekilde kabul edildi. Söz konusu madde, üretim faaliyeti gösterecek tüzel kişileri, 'özel sektör üretim şirketleri, EÜAŞ, EÜAŞ'ın yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri ile otoprodükör ve otoprodüktör grupları' olarak tanımlıyor.

Özel sektör ve kamu üretim şirketleri, lisansları uyarınca, gerçek ve tüzel kişilere elektrik enerjisi veya kapasite satışı yapabilecek. Organize sanayi bölgeleri, şirket kurma şartı aranmaksızın lisans almak koşuluyla dağıtım veya üretim faaliyetlerinde bulunabilecek. Organize sanayi bölgeleri içinde olup, bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞ'a devredilen tesislerin mülkiyeti ve işletme hakları, üç ay içinde aynı bedelle ilgili organize sanayi bölgesine devredilecek.

PARA CEZALARI

EPDK tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde bilginin yanlış, eksik, yanıltıcı verildiğinin saptanması veya hiç verilmemesi halinde, 15 gün içinde doğru bilgiler istenecek. Aykırı durumlarını devam ettirenlere 200 bin YTL para cezası uygulanacak. Yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiğinin tespitinde ise aykırılığın 30 gün içinde giderilmesi ihtar edilecek; buna rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 250 bin YTL para cezası verilecek.

Lisans genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmediğinin saptanması halinde, 30 günde düzeltilmesi ihtar edilecek; durumlarını devam ettirenlere 300 bin YTL para cezası kesilecek. Lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda gerçek dışı belge ya da yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans şartlarındaki değişikliklerin kurula bildirilmemesi halinde, lisans iptal edilecek.

Ancak bu durumlarda, mümkün görülmesi halinde 30 günde düzeltme yapılması uyarısında bulunulacak; aykırılıkları devam edenlere 400 bin YTL para cezası uygulanacak. Lisans süresince iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, 30 gün içinde ilişkinin düzeltilmesi uyarısı yapılacak. Aykırı durumlarını sürdürenlere 450 bin YTL ceza verilecek.

Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin tespiti durumunda, 15 gün içinde kapsam dışı ya da aleyhte faaliyetin durdurulması ihtar edilecek. Yazılı yapılan ihtara karşın aykırılıklarını sürdürenlere 500 bin YTL ceza uygulanacak. Söz konusu para cezalarını gerektiren fiiller için kurul, niteliğine göre ihtar sürelerini farklı uygulayabilecek. Cezaya konu olan fiilin giderilmemesi veya tekrarı durumunda para cezaları, her defasında, bir önceki cezanın iki katı oranında artırılacak.

Cezaların verildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde, önceki cezalar tekrarda esas alınmayacak. Ancak, aynı fiilin 2 yıl içinde tekrar işlenmesi halinde artırılarak uygulanacak para cezasının tutarı, cezaya muhatap tüzel kişiliğin bir önceki mali yılına ilişkin bilançosundaki gayrı safi gel

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde