İhlas Kuzuluk Kaplıca yönetiminden açıklama

İhlas Kuzuluk Kaplıca yönetiminden açıklama

"İhlas'ın Kuzuluk Kaplıca Evleri'nden devre mülk alanlar bin pişman" haberi üzerine yönetim açıklama yaptı.

İhlas Kuzuluk Kaplıca yönetiminden açıklama
16px
24px
08.01.2007 21:34
ABONE OLgoogle

 

AKYAZI NOTERLİGİNE
TEKZİP TALEP YAZISIDIR

TEKZİP İSTEYEN :Kuzuluk Kaplıca Evleri Site Yönetimi
Kuzuluk Kaplıca İnş,Tur.Sağ.ve Pet.Ürün.Tic.AŞ.
Kuzuluk Kaplıca Evleri Kuzuluk Akyazı SAKARYA
MUHATAP :Anadolu Ajansı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 128/c Tandoğan ANKARA
TEKZİP KONUSU :07.01.2007 tarihli ve Sakarya (A.A) (Fotoğraflı ve Görüntülü) İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri Hizmet Derneğinin sorunları ve Derneğin
Denetleme Kurulu Başkanı Odabaş: "" Kendi dairemizde kalabilmek
İçin 270 TL ödemek zorunda bırakılıyoruz ""başlıklı haberinize İlişkin
tekzip istemimiz hakkında.

Akyazı İlçesi Kuzuluk beldesindeki,Kuzuluk Kaplıca Evleri, toplam 27 Blok,1.470 adet Apart daire ve 32.500 adet devremülkten oluşan ( 9.bin Adedi Yurt dışında ikamet eden Türk Vatan daşlarımızdan) bir sitedir. Sitemizi günlük ortalama 6.bin kişi, yılda ortalama 500-600 bin de ğişik kişi ziyaret etmektedir. Sitemizde Ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından Belge lendirilen 3 yıldızlı Termal Otel Mevcuttur.

Tesislerimiz, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından şu anda Kaplıcalar Yönetmeliğine uygunluk belgesi verilip Ruhsatlandırılmış olan Kaplıca merkezlerinden biridir.

Kuzuluk Kaplıca Evlerindeki Apart daireler ve Termal Otelimiz yerli ve yabancı devlet ada mı, uzman ve turistlerin sık sık ikamet ve ziyaret ettikleri dinlenme, rehabilitasyon ve tedavi merkezi konumundadır.Bölge olarak Kuzuluk, Akyazı, Sakarya için Ekonomik ve Kültürel yönden büyük bir artı olup, bu tesislerin bulunduğumuz bölgeye Kültürel ve tanıtımın yanında ekonomik katkısının aylık ortalama 5-6 milyon dolar kadar olduğunu tahmin ediyoruz

Sitemize dinlenmek ve tedavi olmak maksadı ile gelen çok sayıda kişinin son günlerde ortak şikayetleri, “Kuzuluk Kaplıca Evleri Hizmet Derneği” adındaki, asıl amaçlarının tesisleri mize ve tesislerimizde bulanan devre mülk sahiplerine hizmet vermek iddiasında olan, ancak bu güne kadar tesislerimize ve devre mülk sahiplerimize faydalı olabilecek hiçbir olumlu kat kısı bulunmadığı gibi tamamen tesislerimiz aleyhine hizmet veren, aleyhte propaganda yapan, müşterilerimizi rahatsız edici davranışlar sergileyen, onları yanlış bilgilendiren dernek şu anda da aynı şeyleri yapmaya devam etmektedir.

Bu Derneği daha önce kurumumuzda çalışmış ve problemli olarak ayrılmış kurumumuzla hala devam eden davaları bulunan kişiler bir araya gelerek kurmuşlar ve husumetlerine dernek adı altında, bir şeyden habersiz bazı devre mülk sahiplerini de kullanarak devam etmektedirler.

İhlas Kaplıca Evleri Yönetimine Sözleşme ile ve usulü ne uygun olarak atanmış olan yönetici, Kuzuluk Kaplıca İnş.Tur.Sağ.ve Pet.Ürün.Tic. A.Ş. ( Kat Mülkiyeti Kanunu, Site Yönetim Planı ve Devre mülk Satış Sözleşmesi gereği) yasaların kendisine yüklediği görevleri titizlik le yerine getirmektedir. Devre mülk Hakkı sahiplerinin %99.9 u yönetimin çalışmalarından memnuniyetini ifade etmektedir. Bu husus tesisin doluluk oranı ve aidat tahsilat oranı da dikkate alındığında açıkça görülecektir.
Devre mülk Hakkı sahiplerinin menfaati doğrultusunda çalıştığı iddiasında olan Derneğin, Yönetimin başarılı çalışmalarına takdir ve teşekkür edeceği yerde yönetime karşı, yetkisi ol madığı halde direkt davalar açmış bulunması maksatlarının ne olduğu konusunda şüpheler uyandırmaktadır.

Derneğin bu güne kadar devre mülkle ilgili hiçbir yapıcı eleştirel girişimi ve çalışması olma mıştır. Yapılan işlerin ve yürütülen hizmetlerin ne bakımdan yerinde olmadığı daha güzel na sıl yapabileceği gibi yapıcı yaklaşımlarda bulunması beklenen derneğin, bu güne kadar Devre mülk Hakkı sahiplerine rahatsızlık verip fitne fesat çıkarmaktan başka hiçbir hizmeti bulun mamıştır. Aksine çevresine topladığı Devre mülk sakini dahi olmayan ancak kuruma husume ti bulunan ve kurumla karşılıklı davaları olan insanlarla bir araya gelip yasal zemine dayanma yan bir şekilde Yönetime talip olmaları ve gayri kanuni bir şekilde Genel Kurul yapıp alterna- tif Yönetim seçmeleri ve burada DERNEK KAŞESİNİ BASIP DERNEK ADINA İMZA ATMASI DA gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır.

Devre mülk Yönetimi yıllardan beri devre mülk hakkı sahiplerinin kuruşlarının dahi hesapla rını yaparak her sene hazırladığı işletme projeleri ile en ekonomik ve tasarrufa azami özen göstererek hizmet sunmaktadır. Derneğin yöneticileri kendilerince YAĞLI KAPI ARAMAK TADIRLAR.

Haber ajansınız tarafından 07.01.2007 tarihi itibarıyla diğer basın yayın kuruluşlarına servis edilen yukarıda belirttiğimiz haber gerçeği yansıtmayıp tamamen birkaç kişinin gerçek dışı beyanlarına istinaden hazırlanmış ve servis edilmiş bir haberdir.

Kaldı ki haber ajansınız tarafından servis edilen bu haber konusunda, haberin muhatabı olan Kuzuluk Kaplıca Evleri Site Yönetiminden hiçbir bilgi ve belge istenmemiş tamamen tek taraflı haber yapılmıştır. Konuyla ilgili bilgi alınmak suretiyle haberin servis edilmesi halinde Kamuoyunun daha doğru şekilde bilgilendirileceği ve kamuoyunun yanlış düşüncelere kapılmasının önüne geçileceği aşikardır.

Çünkü Kuzuluk Kaplıca Evleri yönetimi tamamen Kat Mükiyeti Kanunu,Yönetim Planı ve Devre Mülk Satış Sözleşmesi hükümlerine tabi ve yasal sorumlulukları ve çerçevesi içerisinde görevini yerine getirmektedir.

Gerek kurumunuz tarafından gerekse devre mülk hakkı sahiplerinden her biri tarafından konuyla ilgili olarak usulüne uygun şekilde daha ayrıntılı bilgi istenmesi halinde gereken bilgiler açıkça verilebilir.

Servis etmiş olduğunuz bu haberler ilgili tüm dava ve tazminat haklarımız şimdilik saklı kalmak kaydıyla,
Servis yaptığınız haberin derhal tekzibi yapılarak bütün basın ve yayın kurumlarına tekzip edilmiş haliyle yeniden servis edilmesini tarafımıza bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.

SAYIN NOTER :Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının muhataba APS ile tebliğini ve bir nüshasının da tebliğ şerhi ile tarafımıza verilmesini saygıyla talep ederiz. 08.01.2007

KUZULUK KAPLICA EVLERİ SİTE YÖNETİMİ
 
 
E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde