Durak'tan eşine piyango

Durak'tan eşine piyango

Aytaç Durak, eşine ait Adana'nın en değerli araziye imar tadilatı yaptı ve...

Durak'tan eşine piyango
16px
24px
30.09.2008 09:59
ABONE OLgoogle

Ali Öztunç'un haberi

AKP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak, eşine ait Adana'nın en değerli bölgesindeki 11 bin 260 metrekarelik arazide imar tadilatı yaptı ve üzerine alış veriş merkezi yapılacak hale getirdi

DURAK'IN AİLE ŞİRKETİ

VATAN'ın ele geçirdiği belgelere göre Durak Ailesi, Adana'nın gelişme bölgesinin merkezindeki en değerli arazisi kabul edilen Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki 11 bin 260 metrekarelik araziyi 1984 yılında satın aldı. O dönemde aile şirketi adına alınan arazi 13 Mayıs 2008 tarihinde 1.8 milyon YTL ödenerek tapusu AKP'li Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın eşi Fahriye Durak'ın üzerine tescil edildi.

İKİ İMAR TADİLATI

Hızla gelişen ve ilçenin yeni yerleşim bölgesi olan bölgede 1984 - 1989 yılları arasında imar planları yapılmaya başlandı. Yapılan ilk imar planlarında bölge olduğu gibi konut alanı ilan edildi ve inşaat emsal oranı 2,4, TAKS ise 0,4 olarak belirlendi. Yaklaşık 24 yıl içinde bütün yapılaşma bu şartlar çerçevesinde gerçekleşti.

Bölgeyle ilgili ikinci imar tadilatı 2001 yılında yapıldı. O dönem ANAP'tan Belediye Başkanı olan Aytaç Durak, Süleyman Demirel Bulvarı'nın tamamını, Turgut Özal Bulvarı'nın bir bölümünü kapsayan bölgesel bir plan hazırladı. Hazırlanan planlara göre bulvarların kenarlarındaki alanlar 'ticaret alanı' olarak ilan edilidi. TAKS (İnşaat taban alanı) ise 0,4'ten 0,6'ya çıkartıldı.

 İLÇE BELEDİYE ONAYLAMADI

Bu plan yasa gereği Seyhan Belediye Meclisi'ne geldi. DSP'li Seyhan İlçe Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan başta olmak üzere diğer ilçe meclis üyeleri bu değişikliği reddetti. Dolayısıyla büyükşehir belediyesi yeni imar planlarını devreye sokamadı.

6 YILLIK BEKLEME

Planlar askıda beklerken bir yıl sonra, 2002'de Aytaç Durak AKP'ye geçti. 2004'te AKP'den aday oldu ve kazandı. Seçimden 5 yıl sonra ise ailesinin arsasının da yer aldığı bölge için imar planlarını ikinci kez meclis gündemine getirdi. 19 Kasım 2007 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na dayanılarak, Seyhan Belediyesi'nin reddettiği plan değişiklikleri kabul edildi.

(Bu yasa maddesi, “Nazım İmar Planı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde uygulama imar planları ve parselasyon planlarını yapmayan ilçeler adına büyükşehirin bunu yapabileceğini” düzenliyor) Bu kararla bölge konut alanından ticari alana çevrildi. Aynı kararla TAKS değişti ve zemin kattaki inşaat alanını 0,4'ten 0,6'ya çıkarttı. (Eski planla yapılacak binanın taban alanı 5405 metrekare olacakken bu 6.756 metrekareye çıkartıldı.)

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Belediye bununla da yetinmedi ve ilginç bir yönetmelik değişikliğiyle taban alanını 9 bin 300 metrekareye kadar çıkardı. Burada 'iç bahçe' tanımı değiştirildi. Durak, iş merkezlerindeki otopark yönetmeliğini de değiştirdi ve 2 kat yerine 5 kata izin verildi. Böylece Durak'ın 27 bin metrekare olacak olan iş merkezinin kullanım alanı 3 kat artışla 82 bin metrekareye çıktı.

BİLİRKİŞİ 'OLMAZ' DEDİ

Aytaç Durak'ın yaptığı bu değişliklere en önemli itiraz Mimarlar Odası'ndan geldi ve oda iç bahçe değişikliğini mahkemeye taşıdı. Adana 2. İdare Mahkemesi, konunun incelenmesi için bilirkişi tayin etti. Bilirkişi raporunda iç bahçe tanımının değiştirilmesinin sakıncalarından söz edildi. Raporda “Getirilmek istenen düzenlemenin, oluşturulmak istenen iç mekanları net olarak tanımlamadığı bu mekanların kullanımına ilişkin koşul ve açıklamaların yeterince yönlendirici, doğru biçimde ve ayrıntılı olarak ele alınmamış olduğu, bir takım belirsizliklere ve uygulamadan doğabilecek olumsuzluklara karşı önlemler içermemesi nedeniyle sakıncalar taşıdığı ve kamu yararı taşımadığı...” denildi.

Davanın aleyhte sonuçlanacağından endişe eden Durak Ailesi, arazinin bulunduğu Seyhan Belediyesi'ne 4 Haziran 2008 tarihinde başvurdu ve inşaat ruhsatı talep etti. Seyhan Belediyesi ruhsat iznini sürekli erteledi. 19 Ağustos 2008'de ise Belediye, yerel belediyenin ruhsat verme yetkisinin elinden alındığını belirtti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

19 AĞustos 2008'de Bayındırlık Bakanlığı, Tip İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Yeni yönetmeliğe göre “Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışındakilerle” birlikte “içindekileri” de kapsama alan yönetmelik değişikliği, ilçe belediyelerindeki ruhsat verme yetkisini iptal ediyordu.

Yeni yönetmeliğe göre Duraklar'ın talep ettiği başta iç bahçe olmak üzere bodrum katlara dönük emsal artırıcı her uygulama yeni imar yönetmeliğine aykırıydı. İşte bu noktada bir 'sürpriz'yaşandı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 'Planlı alanlar TİP imar yönetmeliğine'geçici bir madde ekleyerek, bu yasağı esnetti. Ek yönetmelikteki geçici maddede “19/08/2008 tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi için idareye yapılmış müracaatlar 19/08/2008 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuata göre neticelendirilir” dendi. Bu yönetmelik ise 11 Eylül 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. Böylece Durak, ruhsatını Seyhan Belediyesi'nden almayı garantiledi.

Şu anda Seyhan Belediyesi'nden inşaat ruhsatı bekleyen Durak'ın tapuda 1 milyon 800 bin YTL değerinde görünen arazisi iş merkezi inşaatına başlanmadan büyük değer kazandı.

Büyük rant sağladı

Son dönemde büyük artış gösteren tatışmalı 'imar operasyonlarna'bir yenisi daha eklendi. AKP'li Aytaç Durak'ın başkanlığını yaptığı Adana Büyükşehir Belediyesi, başkanın eşi Fahriye Durak'a ait 11 bin 260 metrekarelik arsanın da yer aldığı bölgenin imar planlarını değiştirmek için denenmedik yol bırakılmadı. İlçe belediyesi, Mimarlar Odası, mahkeme ve bilirkişinin karşı çıkmasına rağmen uzun uğraşlarla arsanın bulunduğu bölge konut alanından “ticaret alanı”na çevirildi. İnşaat alanı 3 kat artan arsaya, ayrıca Belediye Meclisi'nin kararıyla da özel bir avantaj sağlandı.

1/5000'lik nazım imar planında ticaret alanına çevrilen arsa 1/1000'lik uygulama imar planlarına eklenen özel notlarla inşaat açısından çok büyük avantajlara kavuştu. Seyhan ilçesindeki Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki imar değişimi, bölgedeki tek boş arazinin sahibi olan Fahriye Durak'a büyük bir 'rant' sağladı.

Daha da değerlenecek

Aytaç Durak'ın eşinin arazisi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde tek boş arazi olarak kabul ediliyor. Göl manzaralı olan bölge konut açısından daha çok tercih ediliyor ancak bölgede tek bir alış veriş merkezi olmadğı için arazinin değeri ikiye katlıyor. Seyhan'daki Odak Emlak Yöneticisi Kutlay Kovalcı arazinin değerini şu şekilde açıklıyor:

“Bulvar üzerindeki boş araziyi konut olarak değerlendirirsek metrekaresi ortalama bin YTL olarak düşünebiliriz. Böylece arazinin değeri 11 milyon 260 bin YTL değer biçilebilir. Üzerine rahatlıkla alış veriş merkezi yapılabilir. Müşteriye göre fiyat değişir ama bence fiyatı en az ikiye katlandı diyebiliriz. Adana'da 2 alış veriş merkezi bulunuyor. Bölgede benzer bir yer yok. Genelde orta ve üst gelir düzeyinin bulunduğu bölge burası. Dolayısıyla arazi gelecekte çok daha değerlenecektir.”

Vatan

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde