Danıştay'dan İmarzedeleri sevindiren karar

Danıştay'dan İmarzedeleri sevindiren karar

Danıştay 13. Dairesi, "İmar Bankası'na el konulmadan önce off-shore hesaplarından mevduat hesabına dönenlere ödeme olmaz" kararını iptal etti.

Danıştay'dan İmarzedeleri sevindiren karar
16px
24px
18.07.2005 12:39
ABONE OLgoogle

Danıştay 13. Dairesi, İmar Bankası'na el konulmadan önce kıyı bankalarındaki off-shore hesaplarından son bir ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etti. 
Seher ve Selim Şirin adlı kişiler, el konulan İmar Bankası'ndan ödemelerin nasıl yapılacağını düzenleyen 3 Ocak 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesinin (a) fıkrasının bir numaralı bendinin iptali istemiyle açtığı dava esastan sonuçlandı. Danıştay 13. Dairesi, söz konusu hükmü oybirliği ile iptal etti.
Daire'nin gerekçeli kararında, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nın, 5021 sayılı Yasa'daki hükme uygun biçimde tesis edildiği kaydedildi.

5021 sayılı Yasa'nın, 'İmar Bankası'na el konulmadan önce kıyı bankalarındaki off-shore hesaplarından son 1 ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağına' ilişkin hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiği anımsatılan kararda, Yüksek Mahkeme'nin bu hükmü Anayasa'nın 'eşitlik' ilkesine aykırı bulduğu ifade edildi. Kararda, 'Bu durumda dayanağı yasa kuralının Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi sonucunda dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesinin (a) fıkrasının bir numaralı bendinin de
hukuki geçerliliği kalmamıştır' denildi. Danıştay 13. Dairesi'nin bu kararı, davalı kurumlar Başbakanlık ve
TMSF'ce temyiz edilebilecek. Temyiz istemini Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak. 

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde