Danıştay, El Kadı'nın mal varlığına tedbiri kaldırdı

Danıştay, El Kadı'nın mal varlığına tedbiri kaldırdı

Danıştay 10. Dairesi, Suudi işadamı Yasin El Kadı'nın tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 22 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay, El Kadı'nın mal varlığına tedbiri kaldırdı
16px
24px
20.07.2006 16:13
ABONE OLgoogle

Yasin El Kadı'nın, “Terör örgütleri, kişi ve kuruluşların Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulması ve bu mal varlıklarıyla ilgili her türlü işlemin Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlanması yönündeki 22 Aralık 2001 tarihli 2001/3483 sayılı Bakanlar Kurulu kararının kendisine ilişkin kısmının” iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı.

Danıştay 10. Dairesi, 1'e karşı 4 üyenin oyuyla söz konusu Bakanlar Kurulu kararının Yasin El Kadı'ya ilişkin bölümünü iptal etti. Karar, taraflara tebliğe çıkarıldı.

Davalı Başbakanlık, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının, kararın kendilerine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde temyiz hakları bulunuyor. Karar temyiz edilirse, dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidecek.

İPTAL GEREKÇESİ

Danıştay 10. Dairesi'nin iptal gerekçesinde, terör olaylarının giderek artması nedeniyle, terörizmle mücadele amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Afganistan'daki Taliban Yönetimi ve terör örgütü El Kaide üyelerinin faaliyetlerinin gündeme alındığı anımsatıldı.

Güvenlik Konseyi kararı ile Taliban'a doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak aktarımının engellenmesi amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne bağlı bir Komite oluşturulduğu ifade edilen kararda, şöyle denildi:

“BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanabilmesi, uygulanacak yaptırımların izlenmesi için Komiteden, terör faaliyetleriyle ilgili olan kişi ve grupların belirlenmesi istenilmiştir. 11 Eylül 2001 tarihinde New York'ta yaşanan terör saldırıları sonrasında, BM Güvenlik Konseyi uluslararası terörizmi önlemek amacıyla acilen toplanarak 28 Eylül 2001 tarihinde 1373 sayılı kararı almıştır. Bu kararda, BM Güvenlik Konseyi, bütün devletler tarafından, terörist eylemlerin ve terörizmin finansmanının önlenmesine ve cezalandırılmasına; terörist eylemleri işlemek için bilerek kasten mali kaynak temini ve toplanmasının suç haline getirilmesine; terörizme finansman sağlayan kişilerin mal varlıklarının ve ekonomik kaynaklarının vakit geçirilmeden dondurulmasına karar vermiştir.

Davacının da aralarında bulunduğu terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşlara ilişkin liste, belirtilen Komite tarafından yayımlanmış; bu liste değişik zamanlarda güncelleştirilmiştir.

BM Güvenlik Konseyi'nce oluşturulan Komitece yayımlanan listenin intikali üzerine Maliye Bakanlığı'nın 17 Ekim 2001 tarih ve 2001/44 sayılı onayı ile teröre kaynak sağlayan kişi ve organizasyonlar hakkında inceleme ve araştırma yapmakla görevlendirilen Maliye Bakanlığı Müfettişi tarafından 9 Kasım 2001 tarih ve 37/37 sayılı yazı ile, davacı Yasin El Kadı'nın, kara para aklama faaliyeti içinde olduğu konusunda ciddi emarelere rastlanıldığı belirtilerek her türlü mal, hak ve alacaklarına 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'un 9. maddesi uyarınca tedbir konulmasının uygun olacağı sonucuna ulaşıldığı Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirilmiştir.

Anılan Kurul Başkanlığı da, ekinde herhangi bir belgeye yer verilmeyen 'Maliye Bakanlığı makamının 17 Ekim 2001 tarih ve 2001/44 sayılı onayı ile teröre kaynak sağlayan kişi ve organizasyonlar hakkında inceleme ve araştırma yapmakla görevlendirilen Maliye Bakanlığı Müfettişi, 9 Kasım 2001 tarih ve 37/37 sayılı yazı ile Yasin El Kadı hakkında 4208 sayılı Kanunun 9. maddesi gereği işlem yapılmasını talep etmektedir.' ifadesini taşıyan 'tedbir' konulu 9 Kasım 2001 tarih ve 40

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde