Belediyelere arazi yasağı

Belediyelere arazi yasağı

MALİYE BAKANI UNAKITAN, BELEDİYELERİN HAZİNE ARAZİSİNİ SATMASINI YASAKLADI.

Belediyelere arazi yasağı
16px
24px
28.05.2006 14:59
ABONE OLgoogle

Hazine arazilerinin satışında “Yetki Devri İptali” konusunda, Maliye Bakanı Unakıtan imzasıyla Valiliklere bir yazı gönderildi. Yazıda, Hazineye ait taşınmazlardan, her yıl Genel Bütçe Kanunu’nda belirtilen parasal sınırların 4 katına kadar olanları satışa çıkarmaya izin vermeye ve il merkezlerinde yapılan ihaleleri parasal sınırların 4 katına kadar onaylamaya defterdar ve milli emlak dairesi başkanlarının, ilçelerde ise kaymakamların yetkili kılındığı hatırlatıldı.

Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından, Hazineye ait taşınmazların satışa çıkarılması hususunda Valiliklere (Defterdarlıklar) devredilen yetkinin bundan sonra Bakanlıkça kullanılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Bakanlıkça satışa çıkarılması uygun görülen taşınmazların satış ihalelerinin onaylanması işlemlerinin ise önceki yetkiler çerçevesindedevam edeceği ifade edildi.

Büyükşehirler dahil, belediye ve mücavir alan sınırları içerisindebulunan ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında (plansız) kalanHazineye ait taşınmazların satış ihalelerinin de ikinci bir emre kadardurdurulduğu belirtildi.

Yazıda, “Bu kapsamdaki taleplerin reddedilmesi, bu sınırlar dışında kalan plansız taşınmazların satış taleplerinin ise Valilik (Defterdarlık) tarafından incelenerek, satışları değerlendirilmek üzere bilgi ve belgeleriyle Bakanlığa gönderilmesi” talimatı verildi.

Mayıs ayı öncesinde ihale ilanları yapılanlar ile Bakanlıkça satıştalimatı verilen Hazine taşınmazlarının ise satış işlemlerine devam edileceği, ihale onaylarının da devredilen yetki kapsamında sonuçlandırılacağı kaydedildi.

ÖZEL KANUNLARA GÖRE SATIŞ SÜRECEK
Maliye Bakanı Unakıtan imzalı yazıda, Hazineye ait taşınmazların özel kanunlara göre hak sahiplerine satış işleminin ise devam edeceği vurgulandı.

Bu kapsamdaki özel kanunlar da, 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı, 4071 Sayılı Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri, 4072 Sayılı Hazine Adına Tescil EdilenMiktar Fazlalıklarının İlgililerine Devri ve 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunlar olarak sıralandı.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde