Bankalar Birliği, ilkelere uymayanı teşhir edecek

Bankalar Birliği, ilkelere uymayanı teşhir edecek

Türkiye Bankalar Birliği'nin statüsü yeniden düzenlendi. Birliğin bankaların uygulayacağı faiz ve komisyonlar için tavsiyede bulunmasını öngören düzenleme, etik ilkelere uymayan üyelere, teşhir etmek başta olmak üzere...

Bankalar Birliği, ilkelere uymayanı teşhir edecek
16px
24px
17.07.2006 14:33
ABONE OLgoogle

Türkiye Bankalar Birliği'nin statüsü yeniden düzenlendi. Birliğin bankaların uygulayacağı faiz ve komisyonlar için tavsiyede bulunmasını öngören düzenleme, etik ilkelere uymayan üyelere, teşhir etmek başta olmak üzere yaptırım uygulanmasının yasal zeminini oluşturuyor.

Türkiye Bankalar Birliği'nin statüsü Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden düzenlendi. Birliğin, bankaların uygulayacağı faiz ve komisyon benzeri ücretler için tavsiyede bulunmasını öngören metin ile, bir süre önce oluşturulan, etik ilkelere uymayan banka ve mensuplarının teşhir edilmesi düzenlemesi için yasal zemin de oluşturuldu.

“Türkiye Bankalar Birliği Statüsü” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bütün mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak zorunda olacak.

Faaliyet izni kaldırılan, bir veya birkaç banka veya finansal kuruluş ile birleşen, bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve yükümlülüklerini Türkiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devreden veya tasfiye kararı alan bankaların üyelik kayıtları silinecek. Statü metnine göre Birliğin görevleri özetle şöyle:

-Üye banka mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını Kurumun uygun görüşünü alarak belirlemek. BDDK'nın uygun görüşünü almak suretiyle etik ilkeleri belirlemek.

-Mevzuat uyarınca alınan kararlar ile BDDK tarafından alınması istenilen tedbirlerin uygulanmasını takip etmek.

-Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek ve rekabetçi ortamın korunması amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

-Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin usul ve esaslar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemleri BDDK'nın uygun görüşünü alarak belirlemek.

-Üyeler ile bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Birlikçe hazırlanan ve Kurulca onaylanan usul ve esaslar dahilinde hakem heyeti oluşturmak.

KOMİSYON VE FAİZ ÖNERİSİ GETİRECEK

-Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankaların, müşterilere sundukları hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların, açtıkları krediler ve bunlarla ilgili diğer işlemler için uygulayacakları kredi faiz oranları, komisyon ve ücretler ile mudilerine ödeyecekleri mevduat faizlerinin azami oran ve sınırlarının tespitine ilişkin olarak üye bankalara yönelik tavsiye kararları almak.

MEVCUT YÖNETİMLE DEVAM

Mevcut Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanının görevi, yapılacak ilk seçimli Genel Kurul toplantısına kadar devam edecek. Yönetim Kurulu; mevduat bankalarından yıl sonu bilançolarına göre, aktif toplamları en büyük ilk on bankadan oluşan gruptan sekiz üye, daha sonraki sekiz bankadan oluşan gruptan üç üye, ondan sonraki bankalar grubundan bir üye, kalkınma ve yatırım bankalarından bir üye olmak üzere belirlenecek. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilecek. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilecek.

20 BİN YTL'YE KADAR CEZA

Birliğin aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Yönetim Kurulu'nca verilecek disiplin kararları k

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde