Bağ-Kur borçlusuna müjde...

Bağ-Kur borçlusuna müjde...

TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Yasası'nda iki önemli değişiklik daha kabul edildi...

Bağ-Kur borçlusuna müjde...
16px
24px
16.04.2008 10:23
ABONE OLgoogle

TBMM Genel Kurulunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarının 4. Bölümünde yer alan 5 madde daha kabul edildi.

Tasarının kabul edilen maddelerine göre, 8 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 yıl sigorta primi ödemiş olması veya kadınlarda 60, erkeklerde ise 62 yaşını doldurmuş olup, en az 15 yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödenmesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanacaklar.

Bu yasa yürürlüğe girmeden önce yer altı işlerinde çalışmaya başlayan sigortalılar, en az 1800 gün çalışmış olması halinde bu çalışmaların dörtte biri toplam ödeme prim gün sayısına ilave edilecek. Bunlar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancının yüzde 23'ü olacak. Bunun yüzde 9'u sigortalı hissesi, yüzde 14'ü de işveren hissesi olacak.

-SSK'DA PRİM ÖDEME GÜN SAYISI 7200'E ÇIKACAK

Ancak SSK kapsamında çalışanlarda aranan prim ödeme gün sayısı, 7000'den 7200'e çıkacak. Yaş hadlerinin uygulanmasında da prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri, esas alınacak.

Sigortalılar, yaş hadlerine 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığı alabilecekler.

Çalışma gücündeki kayıp oranı, yüzde 50 ile yüzde 59'u arasında olduğu anlaşılan sigortalılarda en az 5760, yüzde 40 ile yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılarda ise en az 6480 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödeme şartı aranacak.

BAĞ-KUR'LULARA ÖDEME KOLAYLIĞI

4 Ekim 2000 tarihinden bugüne kadar vergi mükellefiyet kaydı bulunan BAĞ-KUR'lular, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan süreyi geçmişe dönük borçlanabilecek. Prime esas kazancının yüzde 32'si üzerinden borçlanacak olan BAĞ-KUR'lu, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde bu tutarı öderse, aradaki süre sigortalılık süresinden sayılacak.

5 yıllık borcu bulunan BAĞ-KUR'luya, 6 aylık süre verilecek. Bu süre içinde borcunu ödemezse, üyeliği askıya alınacak. Daha sonraki bir tarihte tekrar başvuru yaparsa, prim borcunu 3 ay içinde ödeyecek.

10 yıl süreyle sağlık sigortası veya genel sağlık sigortası primi ödemeyen BAĞ-KUR emeklisinden, maaşının yüzde 10'u tutarında 10 yılı tamamlayacak şekilde prim kesilecek.

SANDIKLARA YENİ DÜZENLEME

Banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilecek ve bu sandıklardan yararlanan kişiler kanun kapsamına alınacak. 3 yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla 2 yıl daha uzatılabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, BDDK, TMSF sandığı ve banka temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak.

Komisyon, her bir sandık için sandıktan ayrılan iştirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi itibarıyla devredilen kişilerle ilgili olarak, sandıkların bu kanun kapsamındaki sigorta kolları itibariyle gelir ve giderleri dikkate alınarak, yükümlülüğünün peşin değeri hesaplanacak. Peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranı yüzde 9,8 olacak.

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçileri, sandıktan aylık ve gelir alanlar ile bunların hak sahiplerinin sağlık ve sosyal sigorta yardımlarının sağlanması ile primlerinin tahsil edilmesine, ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre devam edilecek.

Devir tarihinden sonra bu kişilerin gelir ve aylıklarının durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemleri sırasında vakıf senetlerine göre yapılacak hesaplamalar, ilgili sandıklar veya sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar tarafından kurum (SGK) kontrolünde yapılacak.

Sandık iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devrinden sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve ödemeleri, sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanması sürdürülecek.

30 Nisan 2008 tarihinden itibaren sandıklarca bağlanmış ya da bağlanacak olan gelir veya aylıklara yapılacak artışlar, Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağlanan aylıklara yapılan artıştan fazla olamayacak.

Seçildikleri tarih itibariyle kayıt ve tescillerini yaptıran köy muhtarlarının sigortalılıklarını devam ettirmek istemeleri halinde, 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilecek.

BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN MAL VARLIĞI...

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, emeklilerin maaşlarıyla geçinemediği için yeniden çalışmak zorunda kaldıklarını belirterek, emekliye ayrıldıktan sonra esnaflık yapanlara getirilen prim zorunluluğuyla, ''Sosyal güvenlik kamburu'' getirildiğini savundu.

Halkın gündeminin işsizlik ve yoksulluk olduğunu savunan Ağyüz, ''Halkın gündemi farklı bizimki farklı. Biz Atatürk resimlerinin paradan kaldırılmasını gündem yapıyoruz. İnternet sitelerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 milyar dolarlık servetiyle dünyada 7. sırada olduğu yazıyor. Bunun hesabını vermelisiniz'' diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Reha Denemeç, CHP'li Ağyüz'ün sözlerine yanıt verirken, şunları söyledi:

''Bilgisi olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bilgi kirliliği, dezenformasyonu, belirli kurumlar, belirli devletler yapmaktadır. İnternet gibi son 10 yılda, geniş kitlelerin yoğun olduğu araçların üzerinden bu bilgi kirliliği yapılmaktadır. Şimdi elimdeki bilgisayardan girdim, bir internet sitesinde 18 ülkenin devlet başkanı arasına Tayyip Erdoğan da sıkıştırılmış. Böyle bir şey yok. Aslına girdiğiniz zaman böyle bir şey olmadığını görürsünüz.

4 yıl önce bir işadamı, Erdoğan'ın 1 milyar dolar geliri var diye ortaya çıkmıştı... Ondan sonra 1 sene dünyayı dolaştı. Doğru bilgiyi istiyorsanız, Başbakanlığın sitesine girip bütün bilgileri açıkça orada görürsünüz. Böyle kirli bilgileri kullanıp, Meclis kürsüsünü bunlarla işgal etmeyin. Bu yanlış bilgidir.''

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarının 73. maddesindeki geçici 22. maddenin oylamasında karar yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, verilen aranın ardından Komisyonun yerine oturmaması üzerine birleşimi bugün saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde