Aygün'den TİM Yasa Taslağına tepki

Aygün'den TİM Yasa Taslağına tepki

ATO Başkanı Sinan Aygün, ihracatlardan yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla kesinti yapılmasını öngören maddeye tepki gösterdi.

Aygün'den TİM Yasa Taslağına tepki
16px
24px
01.03.2008 13:58
ABONE OLgoogle

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağında yer alan ve birlik üyelerinden ihracatlarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla kesinti yapılmasını öngören maddeye tepki gösterdi.

Aygün, “FOB ihracat değerinin yüzde 10'u kadar kesinti yapmak, kurdan darbe yiyen ihracatçının kolunu kanadını kırmaktır” dedi.

Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, halen Bakanlar Kurulu kararı ve yönetmelik ile yürütülen TİM ve İhracatçı Birlikleri için yasal düzenleme hazırlandığını hatırlattı. Aygün, TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağı'nın ihracatı zorlaştırıcı ve maliyet artırıcı hükümler içerdiğini söyledi.

Söz konusu taslakta, birliklere üyelik için alınması öngörülen giriş aidatı, yıllık aidat, FOB bedelinin asgari onbinde beşi azami binde beşi arasında belirlenen nisbi aidat, makdu aidat ve hizmet karşılığı ücretler alınmasının öngörüldüğünü kaydeden Aygün, “Tüm bu aidatlara ek olarak FOB ihracat değerinin yüzde 10'unu geçmeyecek bir kesinti yapılarak “Hesap” adı altında bir fon kurulması öngörülüyor. Bu fonun yıllık geliri 10 milyar doların üzerine çıkabilecektir. Bu aidatlar, hizmet bedelleri ve sözkonusu fon ihracatçıya altından kalkamayacağı bir yük getirecektir” dedi.

MALİYET VE BÜROKRASİ ARTIRILIYOR

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 46. maddesinin 6. fıkrasına göre Ticaret Borsalarının ihracatın tescilinden ücret almadığına dikkat çeken Aygün, odaların da gerekirse ihracata yönelik gümrük beyannamelerini bedelsiz onaylayabileceklerini ifade etti. Aygün, kar marjlarının giderek düştüğü bu günlerde, binde birlik maliyet artışlarının bile rekabeti olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, “Aynı hizmeti üyelerine bedelsiz olarak sunan, sunabilecek olan yasal kuruluşlar varken, maliyeti ve bürokrasi artıracak yeni bir kuruluş oluşturulması gereksizdir” diye konuştu.

AB FİYAT DÜŞÜRÜYOR BİZ PAHALILAŞTIRIYORUZ

AB ülkelerinin dahil olduğu Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde AB ülkelerinden ithal edilen ürünlerin gümrük vergisi muafiyetine tabii olduğunu hatırlatan Aygün, “Bu ürünlerin ithalatında vergi, fon ve benzeri mali yükümlülükler konması mümkün değilken, bu suretle AB ülkeleri ihracat konusu malların fiyatlarını düşürürken biz kendi ihracatımızı pahalılaştırıyoruz. Bu koşullarda Türk ihraçatçısının uluslararası arenada rekabet etmesi imkânsız hale gelir” dedi.

DÜZENLEME ANAYASA'YA AYKIRI

Taslakta açıkça ifade edilmemekle birlikte, zımnen yeni bir meslek kuruluşunun oluşturulmak istediğinin “mesleki ahlak ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin menfaatini korumak” ifadeleriyle ortaya konduğuna dikkat çeken Aygün, şunları söyledi:

“Ticari faaliyetler bir bütündür. Gerçek veya tüzel kişiler ya tacir olarak iç ve/ veya dış piyasaya satış yaparlar ya da sanayici olarak üretir ve yine iç ve/veya dış piyasaya pazarlarlar. Ticaret yapanların tamamı da, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını tarif eden Anayasa'nın 135. maddesi çerçevesinde ticaret ve sanayi odalarının üyesidir.

Noterler Birliği ve Barolar Birliği varken, ayrı birer Noterler Birliği ve Barolar Birliği kurarak, noter ve avukatları yeni kurulan birliklere üye yapmak nasıl mümkün değilse, tacir ve sanayicilerin de üye olduğu anayasal kuruluş varken, ayrı bir meslek kuruluşunun kurulmasına çalışılması Anayasa'ya aykırıdır.” 

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde