20 sektörde vergi avı

20 sektörde vergi avı

Maliye, talep patlaması yaşanan inşaat ve gayrimenkul sektörü, GSM ve LPG şirketleri, sigara ve içki imal eden ve satanlar, ilaç firmaları ve akaryakıt istasyonlarının da aralarında bulunduğu 20 sektörde kapsamlı vergi denetimi yapacak.

20 sektörde vergi avı
16px
24px
10.04.2006 23:18
ABONE OLgoogle

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın onay verdiği 2006 Vergi Denetim Programı, merkezi denetim elemanları ve Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesinde görev yapan denetmenlerin gerçekleştireceği vergi incelemelerinin kapsamını genişletti.

Program, vergi denetimlerinin ülke çapında ve ekonomik kararları olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanmasını, yaygın, etkin ve adil biçimde yürütülmesini, kayıt dışı faaliyetlere yönelik denetimlerin de yaygın ve yoğun vergi incelemelerini kapsayacak şekilde yapılmasını öngördü.

KİMLER İNCELENECEK ?

2006 Denetim Programı'nda vergi incelemesine tabi tutulacak sektörler ile kişi ve kuruluşlar da şöyle sıralandı:
-Kayıt dışılıkla mücadelede etkinlik sağlamak amacıyla, ülkemizde mevduat bankacılığı faaliyetinde bulunan bankalardan temin edilecek gerçek ve tüzel kişilerin 2005 yılına ilişkin finansal ciro bilgileri, bunların mükellefiyet durumları ve faal mükelleflerin beyan ettikleri yıllık ciro tutarları dikkate alınarak yapılacak analizlere göre, sektör ayrımı yapılmaksızın tespit edileek mükellefler.

-KDV iadelerinin ortalama trendin üzerinde artış gösterdiği sektörler.
-VEDOP ortamında bulunan verilerden hareketle sahte belge sirkülasyonunun yoğun olduğu tespit edilen sektörler (Temizlik hizmet şirketleri, perakende sektörde faaliyet gösteren mağaza zincirleri) ile sahte belge düzenleyen mükelleflerden mal-hizmet satın aldığı tespit edilenler.
-Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerle ortaklık bağı bulunan ve yoğun ticari faaliyette bulunanlar.
-Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında belge almış olanlar.
-Yazılı ve görsel basında yer alan haberler ile vergi ihbarlarına göre incelenmesi gereken sektör ve mükellefler.
-Tütün ve tütün mamulleri üreten veya bu ürünlerin satışını yapanlar.
-Alkollü içki üretimi, ithalatı ve satışını yapanlar.
-Plastik boru (atıksu ve sıhhi tesisat) imalatçıları ve toptansatıcıları.
-Telekomünikasyon Kurulu'nun mali denetime yönelik talebi üzerine telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösterenler.
-Optikçiler ile tıbbi cihaz firmaları (medikalciler)
-LPG drağıtım ve pazarlama şirketleri.
-Sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acentaları.
-Özel dershane ve eğitim kurumları.
-Kömür ithalatçıları ve toptan satıcıları.
-Kağıt ithalatçıları ve toptan satıcıları.
-Halı, mobilya imalatı ve ticareti.
-Servis, bayii, acente şeklinde örgütlenen firmalar.
-İnşaat sektörü.
-Gayrımenkul sektörü.
-İlaç şirketleri, eczaneler ve ecza depoları.
-Akaryakıt istasyonları.
-Doktorlar ve avukatlar.
-Sağlık sektörü (özel sağlık hizmeti veren işletmeler dahil)
-Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz geliri elde edenler.
-İthal edilen motorlu araçlara ÖTV ödemeyen mükellefler.

ZARARCILAR VE EV SAHİPLERİ DE MERCEK ALTINDA

Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesinde görev yapan vergi denetmenleri de, 2006 çalışma programında şu mükelleflere dönük vergi incelemesi ve yaygın-yoğun vergi denetimi yapacaklar:
-Son 2 yıl içinde sürekli olarak devreden KDV beyanında bulunanlar.
-Son 3 yıla ilişkin verdikleri gelir ve kurumlar vergisi beyanlarında sürekli zarar beyan edenler.
-İşini bıraktığı halde işi bırakma bildiriminde bulunmayanlar.
-Hasılat tespitine dönük yaygın ve yoğun vergi denetimleri yapılmak üzere serbest meslek erbabı ve hizmet işletmeleri.
-Elde ettikleri gayrımenkul sermaye iradı tutarı, beyan sınırını aştığı halde beyan etmeyenler.
-Mülkünü kiraya veren yabancılar.

22 MERKEZDE TURNE DENETİMİ

Bu arada 2006 yılı Denetim Programında, merkezi de

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde