Koza Altın: Üretimimiz yasal hiçbir engel olmadan sürüyor

Koza Altın: Üretimimiz yasal hiçbir engel olmadan sürüyor

Koza Davetiye Mağaza İşletmeleri ve İhracat A.Ş. ve İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin iştirakleri ve Bergama'da altın üretimi yapan Koza Altın, üretimlerinin hiçbir yasal engel olmadan sürdüğünü bildirdi.

Koza Altın: Üretimimiz yasal hiçbir engel olmadan sürüyor
16px
24px
20.04.2006 15:18
ABONE OLgoogle

Koza Davetiye Mağaza İşletmeleri ve İhracat A.Ş. ve İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsa'ya gönderilen açıklamada, iştirakleri Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Ovacık/Bergama'da kurulu tesisleri ilgili Danıştay'ın almış olduğu kararın firmanın üretim faaliyetlerini engelleyen bir karar olmadığı ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş.nin üretimine 24 saat aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

İki şirket tarafından Borsa'ya gönderilen açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Ortaklarımız tarafından Dolaylı İştirakimiz Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Ovacık/Bergama'da kurulu tesislerimiz ile ilgili açıklamadır.

Bilindiği gibi Ovacık Altın madeni geçmişte Bakanlar Kurulu prensip kararı izni ile çalışırken Danıştay tarafından bakanlar kurulu kararının yürütmesinin durdurulması sonucunda kapatılmıştı. Danıştay tarafından esastan iptal edilen bakanlar kurulu kararı bu karar olup Ovacık Altın madeninin mevcut izinlerine dayanak teşkil etmemektedir.

Madenin kapatılmasına sebep olan Danıştayın Bakanlar Kurulu prensip kararının yürütmesini durdurma gerekçesi: İşletmeci tarafından yargı kararlarında belirtilen gerekçeler dikkate alınarak yeni bir ÇED raporunun 2872 sayılı yasa uyarınca yetkili olan bakanlığa sunularak Çevre Etki Değerlendirme süreci yönünden bakanlık tarafından yeni bir işlem tesis edilmediği açıktır hükmüdür.

Ovacık Altın Madenine verilen izinde Çevre bakanlığının ÇED raporu yerine, Bakanlar kurulunun Tübitak raporunu baz almasının idari işlemde yetki kullanımı açısından bir usul hatası olarak değerlendirilmektedir.

En üst yargı mercii olan Danıştay idari davalar genel kurulu iptal edilen işlemden sonra 2872 sayılı çevre kanunu ve çevresel etki değerlendirme yönetmeliği uyarınca bu konuda yeniden işlem tesis etmeye Çevre ve Orman Bakanlığının yetkili olduğunu açıkça vurgulamıştır.

AİHM tarafından aynı gerekçelerle ve yargı kararının geç uygulanması sebebi ile T.C. nin tazminat ödemesine karar verdi. Türkiye aleyhine verilen tazminat kararı doğmuş maddi bir zarardan dolayı değildir.

Bugüne kadar hazırlanan bütün bilirkişi raporlarında Mahkeme kararlarında ve her gün yapılan Devlet denetimlerinde Ovacık altın madeninin insan sağlığına ve çevreye en küçük bir zararı dahi tespit edilmemiştir.

Maden kapatılıp yargı kararı yerine getirilmiştir. Buna bağlı olarak Bu süreçte aynı konu ile açılmış ve devam eden diğer idari davalarında konusu da kalmamıştır. Çünkü çalışma izninin dayanağının iptal edilmesi ile idare buna dayanan diğer izinlerin tamamını iptal etmiştir. Bu süreç sonuçlanmıştır.

"OVACIK ALTIN MADENİNE VERİLEN İZİN İDARİ BİR İŞLEMDİR"

İdari davalar ceza davaları değildir. Bir idari işlemin kanun ve yönetmeliklere göre eksik veya uygunsuzluğu tespit edilir ise gerekçeleri belirtilerek iptal edilir.

Bu idari işlemin iptal edilmesi bir daha aynı konuda asla işlem yapılmaması manasına gelmez.

İptal gerekçesinde belirtilen gerekçeler düzeltildikten sonra idarenin tekrar işlem yapabilme yetkisinin olduğu son derece açıktır.

YENİ SÜREÇ

Koza altın şirketinin Ovacık Altın madenini 2005 yılında satın alması ile başlayan yeni süreçte gerek Danıştayın gerekse AİHM tarafından belirtilen eksikliklerin hepsi giderilmiş, uluslararası standartlara göre

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde