DDK Raporu: İhtiyacı olmayanlara para dağıtıldı

DDK Raporu: İhtiyacı olmayanlara para dağıtıldı

Devlet Denetleme Kurulunun (DDK), Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün eylem ve işlemlerini araştırıp denetlediği raporunda, ihtiyacı olmayanlara para dağıtıldığı belirtildi.

DDK Raporu: İhtiyacı olmayanlara para dağıtıldı
16px
24px
23.06.2006 23:14Güncelleme: 25.10.2023 14:51
ABONE OLgoogle

Devlet Denetleme Kurulunun (DDK), Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün eylem ve işlemlerini araştırıp denetlediği raporunda, “yoksulları hedef almayan bazı projelere destek sağlanarak, bazı kuruluşların elemanlarının ücretlerinin ödendiği, sosyal yardım amacı taşımayan ve tamamen belediye hizmeti niteliğinde olan kimi projelerin desteklendiği, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen inceleme gezileri için kaynak ayrıldığı, yoksulluk durumları araştırılmadan çeşitli etkinliklere kaynak aktarıldığı” belirtildi.

Genel Müdürlüğün 1 Aralık 2004 ile 15 Temmuz 2005 tarihleri arasındaki eylem ve işlemleri kapsayan raporda, yardım hizmetlerinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (Fon), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından (Vakıflar) oluşan bir yapılanma içerisinde yürütüldüğü kaydedilerek, hizmetleri bütüncül bir bakış çerçevesinde değerlendirebilmek için, Genel Müdürlüğün eylem ve işlemlerinin yanında, Fonun ve Vakıfların kimi eylem ve işlemlerinin de incelenmesinin gerektiği vurgulandı.

Raporda, 5263 Sayılı Yasa ile Genel Müdürlüğe 113 kadro verildiği, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının, bu kadrolardan 50'sini serbest bırakarak, Başbakanlık oluru ile Genel Müdürlüğe verdiği, Genel Müdürlüğün serbest bırakılan 50 kadrodan sadece 4'üne atama yaptığı kaydedildi.

Merkez ilçesi bulunmayan illerdeki vakıfların işlevsiz kaldığı belirtilen raporda, Büyükşehir statüsündeki bazı illerin merkez ilçesi bulunmadığı anımsatıldı. Bu nedenle, hizmet açısından belirli bir mülki alanla sınırlanmış olan vakıfların bazılarında böyle bir sorumluluk alanının bulunmadığı dile getirilen raporda, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri ve Bursa illerindeki vakıfların durumunun böyle olduğu kaydedildi.
Raporda, “Bu illerin vakıflarının işlevsiz kalmaları yanında, aylık payların dağıtımı açısından da diğer illerin vakıfları aleyhine bir eşitsizlik doğmaktadır. Bu nedenle, söz konusu illerdeki vakıfların durumlarının yeniden değerlendirilmesine gereksinim vardır” denildi.

“PAY DAĞITIMINDA ADİL DAVRANILMIYOR”

Raporda, vakıflara her ay için ayrılan payların gönderilmesi aşamasında, o ay için alacağı payın üç katından fazla parası mevcut olan vakıflara hiç para gönderilmediği, pay tutarı 10 milyar liranın altında kalan vakıflara ise 10'ar milyar lira havale gönderildiği belirtildi. Raporda, şöyle devam edildi:

“Bu durum, aylık paylarını akılcı kullanan veya daha büyük projelere girişmek üzere birikim yapmaya çalışan vakıfların zararına olmaktadır. Bunun yanında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilimizde kurulmuş vakıflara standart uygulamaya ek olarak yüzde 50 fazla pay gönderilmektedir.

Bölgeleri oluşturan illerin sayısının denk olmaması ve bölgeler arası olduğu kadar, bölge içinde de eşitsizliklerin bulunması, bu uygulamayı adil olmaktan çıkarmaktadır. Nitekim, bölgelerin toplam GSYİH payı üzerinden il başına düşen oran hesaplandığında, Karadeniz Bölgesi il başına yüzde 0.5 ile, bölge toplamı üzerinden il başına düşen GSYİH payı yüzde 0.6 olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin altında kalmaktadır.

Kişi başına düşen GSYİH (cari fiyatlarla) miktarlarına bakıldığında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden olmayan 8 ilimizin (Düzce, Çankırı, Gümüşhane, Ordu, Bartın, Bayburt, Aksaray ve Yozgat) son 23 il içinde bulunduğu görülmektedir. Aynı şekilde, Gaziantep kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki iller arasında yer almamasına karşın bulunduğu bölge nedeniyle yüzde 50 fazla pay almaktadır.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde