Bu kez tüketici Maliye'den alacaklı

Bu kez tüketici Maliye'den alacaklı

Danıştay’dan tüketiciye müjdeli haber geldi. Tüketici Maliye'den alacaklı çıktı

Bu kez tüketici Maliye'den alacaklı
16px
24px
08.06.2011 13:16
ABONE OLgoogle

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, Danıştay’ın KKDF’de yürütmeyi durdurduğunu açıkladı. Bu karar yaklaşık 200 milyon TL civarında bir tutarın tüketiciye geri ödenmesi anlamına geliyor. Peki tüketiciler fazla kesilen KKDF'yi nasıl geri alacaklar? Bankalar, KKDF'yi vergi olduğu için kasalarına koymuyor ve Maliye'ye aktarıyor.

Bankalar Birliği de bu konuda nasıl bir yol izleneceği konusunda Maliye’den yapılacak açıklamayı bekliyor. Karara 7 günlük itiraz süresi olduğu için, Maliye Bakanlığı'nın bu sürenin dolmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Danıştay’dan tüketiciye müjdeli haber geldi. Bakanlar Kurulu kararıyla Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesinti oranın yüzde 10’dan 15’e çıkarılmasına geçit veren Danıştay, sabit veya değişken faiz oranlı krediler arasında ayrım yapmadan ve kredi kullanım tarihine bakmadan 28 Ekim 2010 tarihinden sonraki ödemelerin tümünde yüzde 15’e çıkarılan fon kesintisinin yürütmesini durdurdu. Kredi kullanan tüketicilerin Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurmaları gerektiğine dikkat çeken Tüketici Dernekleri Federasyonu "Tüketicilerin geçmişe dönük alacakları konusunda lehlerine bir karar çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay 10. Dairesi, Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde KKDF’de, artırıma gidilmesi ve geçmişe dönük kredilerde uygulanmasın yürürlüğün durdurulması ve iptal edilmesi için yaptığı başvurunun ilk incelemesini tamamladı. Danıştay, 25 Ekim 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla KKDF kesinti oranının yüzde 15’e çıkarılmasına ilişkin kararan yürütmesini durdurma talebini reddetti. Danıştay, sabit veya değişken faiz oranlı krediler arasında ayrım yapmadan ve kredi kullanım tarihine bakmadan 28 Ekim 2010 tarihinden sonraki ödemelerin tümünde yüzde 15’e çıkarılan fon kesintisinin yürütmesini ise durdurdu.

VATANDAŞLAR MEVZUATA GÜVENEREK HAREKET EDER

Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun Bakanlar Kurulu ile Maliye Bakanlığı kararlarını yargının gündemine taşıması üzerine Danıştay 10. Dairesi, kişilerin kendi lehlerine işlem yaparken yürürlükteki mevzuata güvendiklerine dikkat çekti. Maliye Bakanlığı’nın işlemini hukuka uygun bulmayan Danıştay’ın kararında şu ifadelere yer verildi: "Geçmişe yürüme yasağı olarak da ifade edilebilecek olan bu ilke hukuk güvenliği ilkesinin de temelini oluşturmaktadır. Hukuk devletinin önemli unsurlarından olan hukuk güvenliği ilkesi, yürürlükteki mevzuata dayanılarak tesis edilmiş ve kesinleşmiş bir işlemle kişilerin sahip oldukları kazanımların korunması anlamına gelmektedir. Kişiler kendi lehlerine bir işlemi yaparken yürürlükteki mevzuata güvenmektedirler ve daha sonra yürürlüğe girecek bir düzenlemeyi öngörme imkanları bulunmamaktadır."

KREDİ KULLANILDIĞINDA FAİZ TAHAKKUKU KESİNLEŞMİŞTİR

Sabit oranlı tüketici kredisinin kullanıldığı tarihte bankaların, özel finans kurumlarının ve finansman şirketlerince faiz ve fon tahakkukunun yapıldığı belirtilen kararda, "Kredinin kullanıldığı tarihte faiz tahakkuku kesinleşmiş olmaktadır. Ödeme planında öngörülen vade tarihlerinde krediye ilişkin fon, faiz ve diğer borçların tüketiciler tarafından kredi verene ödenmesi ise, fon ve faizin tahsil işlemi niteliğindedir. Oysa değişken faizli veya dövize endeksli Türk lirası kredilerde, ödemenin yapıldığı tarihte faiz tahakkuk etirilmektedir" denildi.

İdari işlemlerin kural olarak tesis edildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girmesinin idare hukukunun ilkelerinden olduğu ifade edilen kararda, KKDF’nin uygulamasının Merkez Bankası tarafından yürütüldüğü dönemde, 3 defa kesinti oranlarında artış yapıldığı, bu oran artışlarının değişikliğin yayımı tarihinden itibaren kullandırılan kredilere uygulandığı, devam eden tüketici kredileri yönünden yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

TÜDEF: BANKALARA BAŞVURUP GERİ ALIN

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, Danıştay’ın 28 Ekim 2010 tarihinden önce imzalanmış sabit faizli sözleşmeler için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) artışının yürütmesini durdurduğunu belirterek, bunun milyonlarca tüketici için müjde niteliğinde olduğunu söyledi.

Çetin, Kızılay’da yaptığı basın açıklamasında, KKDF’nin 28 Ekim 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldığını, bu kararın söz konusu tarihten önce alınan tüketici kredilerine de uygulanması üzerine Danıştay’a dava açtıklarını hatırlattı.

Danıştay 10’uncu Dairesi’nin 2010/14697 sayılı kararıyla 28 Ekim 2010 tarihinden önce imzalanmış tüketici kredilerindeki KKDF artışının yürütmesini durdurduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu: "Aynı zamanda Danıştay gerçekten AK Parti bürokratlarına hukuk dersi verdi. Dedi ki (4077 sayılı yasanın 10. maddesine göre tüketici kredileri alındığı tarihte kredi faiz oranı, kredi miktarı, ödeme tarihleri, ödeme tutarları hepsi belirlenir ve tüketiciye bunların bir nüshası verilir. Burada özellikle sabit faizli tüketici kredilerinde kredi faizi ve faiz üzerine tahakkuk ettirilen KKDF nihai bir faizdir ve nihai bir hesaptır. Yani her taksit ödendikçe faiz de KKDF de değişmez)." Danıştay, KKDF’nin temelden kaldırılması talebine karşı yürütmenin durdurulması ile değişken faizli ve dövize endeksli tüketici kredilerindeki KKDF artışının yürütmesinin durdurulmasını ise reddetmiştir. " Şu anda bir çok bankanın sabit faizli tüketici kredilerindeki KKDF artışını reddedip iade edilmesini isteyen Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarının tüketici aleyhine bozulması için tüketici mahkemelerine başvurduğunu anlatan Çetin, bu mahkemelerin Danıştay kararı doğrultusunda karar vermeleri gerektiğini belirtti.

Tüketicilere de çağıra bulunan Çetin, "Bankalara müracaat etsinler fazladan kesilen yüzde 5 KKDF tutarının iadesini istemelidir. Bankalar vermiyorlarsa kaymakamlıkların içinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine müracaat etsinler. Çünkü bu konuda elimizde Danıştay kararı var" dedi.

Çetin, Gelir İdaresi Başkanlığının da sabit faizli kredi kullanan tüketicilere KKDF artışının iade edilmesi konusunda bir genelge çıkarması gerektiğini kaydetti.

 

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde