Ekonomi


Cem Uzan açtığı davada, Vodafone’a, Telsim’e TMSF tarafından el konulmasının ve mallarının satılmasının kanuna ve hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, “Çalıntı mal alma” dedi ve malını aynen geri istedi.

Cem Uzan, TMSF tarafından yapılan telsim ihalesinde en yüksek teklifi veren Vodafone’u, Vodafone’un Türkiye’deki yeni ortağı Nurol’u ve Telsim’in TMSF tarafından atanan yöneticilerini Amerika Birleşik Devletleri’nde dava etti.

Cem Uzan açtığı davada, Vodafone’a, Telsim’e TMSF tarafından el konulmasının ve mallarının satılmasının kanuna ve hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, “Çalıntı mal alma” dedi ve malını aynen geri istedi.

Ayrıca, Telsim’in TMSF tarafından atanan yöneticilerinin şahıslarından ve Vodafone’dan şimdilik 4,5 milyar dolar tazminat talep edildi.

Bu şahsi tazminatın, telsim yöneticilerinin olmayan, hayali borcu yetkilerini kötüye kullanarak usulsüz biçimde telsim bilançosuna koymalarından dolayı olduğu öğrenildi.

Amerika birleşik devletlerinde dava edilen telsim yöneticilerinden dava sonunda hükmedilecek tazminatın tahsilini kolaylaştırmak amacıyla bu kişilerin malvarlığı hakkında tüm dünyada araştırma başlatıldı.

Bu araştırmaya Vodafone yöneticileri ve Vodafone’un Türkiye’deki yeni ortağı Nurol da dahil. Malvarlıkları ile ilgili olarak tüm dünyada hakkında araştırma başlatılanlar arasında telsim’in şu andaki yönetim kurulu başkanı ferruh tunç da bulunuyor. Bilindiği gibi Ferruh Tunç hakkında başbakanlık teftiş kurulu da bir inceleme başlatmıştı.

Haklarında araştırma başlatılan ve kendilerinden 4,5 milyar dolar tazminat talep edilen diğer yöneticiler de şunlar:

Mehmet Taşaltın
Yaşar Akgün
Ömer Küçüközcan
Halil Özkentli
Uğur Hayırlı

Başka bir dava daha önce yine Amerika Birleşik Devletleri’nde tmsf ihalelerinden 4 radyo alan Canwest için açılmıştı. Bu davaların aleyhine gelişeceğini gören canwest yaklaşık 4,5 milyon dolarlık teminatını yakarak radyoları almaktan vazgeçmişti.