Ekonomi


Dernekten yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki küresel ve yerel gelişmelerin etkisiyle sektörde yaşanan dönüşümün değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporunun tanıtım toplantısı TÜSİAD Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kamu, özel sektör, akademi ve uluslararası örgüt temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan rapor, perakende sektörünün tüm kanallarında sürdürülebilir büyümenin temin edilmesi için "kapsayıcı bir yaklaşımla" yeni bir model önerisi sunuyor.

Etkinlik kapsamında, "Perakende Sektöründe Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümenin Dinamikleri" başlıklı panel oturumu da düzenlendi. Panelde Ticaret Bakanlığı Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Burak Kaplan, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Genel Sekreteri Burak Ünaldı, Uluslararası Çalışma Örgütü Kıdemli Proje Koordinatörü Emre Dönmez ve TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Başkanı Atilla Yerlikaya görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

"KAPSAYICI BİR YAKLAŞIM' İHTİYACININ ALTINI ISRARLA ÇİZDİK"

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı İzzet Özilhan, perakende sektöründe büyümenin ve dönüşümün doğru biçimde yönetilebilmesi için; üretimden tüketiciye giden yolda tüm aşamalarda sektördeki kritik sorunların tespit edilmesi; kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki istişarenin güçlendirilmesi ve sektörün ülke ekonomisine katkısını sürdürülebilir kılacak çözüm önerilerinin oluşturulması gerektiğini anlattı.

Sektörün geleceğinin perakendenin tüm kanallarında sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına bağlı olduğunu kaydeden Özilhan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yüzden; araştırmayla sunduğumuz yol haritasını temellendirirken 'kapsayıcı bir yaklaşım' ihtiyacının altını ısrarla çizdik. Buradan hareketle; başta kamu kurumları olmak üzere, geleneksel ve organize perakende temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası örgüt temsilcisi paydaşlarımızla mülakatlar yaptık. İlk araştırmamızın devamı niteliğindeki ikinci Perakendenin Geleceği Araştırması ile perakende sektörü için kapsayıcı bir model önerisini ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bu model önerisinin temelini ise; kanunumuz ile çerçevesi çizilen Perakendeciler Konseyi’nin düzenleyici etki analizini de kapsayacak şekilde etkinleştirilmesi ve faaliyet göstermesi oluşturuyor."

BİRDEN ÇOK BULGU

Verilen bilgiye göre, "Perakendenin Geleceği Araştırması-II 2023-2024 / Perakende Sektörü için Kapsayıcı Bir Model Önerisi" raporu birçok bulguları içeriyor.

Buna göre, perakende sektöründe büyümenin ve dönüşümün doğru biçimde yönetilmesine ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, perakende sektörü kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve bu sürecin ancak sistemsel düşünme (systems thinking) yaklaşımıyla yönetilebileceği düşünülüyor.

Raporda, sektördeki sorunların doğru tespit edilmesini; kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki istişarenin güçlendirilmesini ve sektörün ülke ekonomisine katkısını sürdürülebilir kılacak çözüm önerilerinin oluşturulmasını amaçlayan ve 6585 Sayılı Kanun ile çerçevesi oluşturulan Perakendeciler Konseyi'nin düzenleyici etki analizini de kapsayacak şekilde etkinleştirilmesi ve faaliyet göstermesi öneriliyor.

Konseyin; iş gücü, eşit ve adil rekabet, üretimde verimlilik ve dijitalleşme ile inovasyon gibi öncelikli politika alanlarının gndeme alınmasının sektöre değer katacağı belirtiliyor.

 

patronlardunyasi.com