Patronlar


The Gallup Organization Europe adlı şirket, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Türkiye'de anket yaparak “vatandaş memnuniyeti ile kurumlara güveni” ölçtü.

Anket sonuçlarına göre, “Türk halkı, Türkiye'nin ilerlediğini ve liderlerin iyi çalıştığını” düşünüyor. AB vatandaşları ise 5 yıl öncesine oranla ülkelerinin gerilediği kanısında.

1'den 10'a kadar puanlama sistemi üzerinden yapılan ankette, katılımcılara “5 yıl önce, bugün ve 5 yıl sonrası için ülkelerinin ilerlemesine dair memnuniyetleri” soruldu.

Anket sonucunda AB vatandaşlarının yanıtlarının puan ortalaması “5.98, 5.47 ve 5.95” olurken, Türkler, “3.66, 4.63 ve 5.73” puanlarla geleceğe umutlu baktığını ortaya koydu.

Ankete katılanlara kıyasla Türkler, 5 yıl öncesine göre, ülkesinden gurur duyan milletler arasında yüzde 65 oranıyla ilk sırada yer alıyor. Türkleri, yüzde 40'la Yunanlılar, yüzde 39'la İspanyollar, yüzde 30'la Macarlar, yüzde 26 ile İngilizler, yüzde 18'le İtalyanlar, yüzde 14'le Danimarkalılar, Fransızlar ve Almanlar izliyor. Yüzde 13 ile İsveçliler ise son sıra yer alıyor.

ORDUYA GÜVEN TAM

Anketin, “kurumlara güven” konulu bölümünde ise katılımcılara ”orduya, sağlık sistemine, finans sektörüne, seçimlerin dürüst yapılıp yapılmadığına, yargıya, dini organizasyonlara, medyanın kalitesine ve ulusal hükümete güven” konularındaki görüşleri soruldu.

Anket sonuçları, halkların en fazla ordularına güvendiklerini gözler önüne serdi. AB ülkelerinde orduya güvenenlerin oranı yüzde 67 iken, bu oran Türkler arasında yüzde 86'yı buluyor.

HÜKÜMET İKİNCİ SIRADA

Araştırmaya göre, Türkler ordudan sonra en fazla hükümete güveniyor. Türkiye'de hükümete güven oranı yüzde 60'la ikinci sırada geliyor. AB ülkelerine bakıldığında güven açısından ulusal hükümetlerin son sıralarda (yüzde 40) yer aldığı görülüyor.

Türkler arasında kurumlara güven sıralamasında yargı ve dini organizasyonlar üçüncü (yüzde 57), sağlık sistemi ve seçimlerin dürüstlüğü dördüncü (yüzde 48), finans sektörü beşinci (yüzde 37), medya ise (yüzde 25) son sırada yer alıyor.

AB sıralamasında sağlık sistemi ikinci (yüzde 63), finans sektörü üçüncü (yüzde 59), seçimlerin dürüstlüğü dördüncü (yüzde 48), yargı ve dini organizasyonlar (yüzde 46) beşinci sırada gelirken, medya yüzde 41'lik güven oyuyla sondan bir önceki sırada bulunuyor.

TÜRKLER, ÜLKE YÖNETİMİNDEN MEMNUNİYETTE 4. SIRADA

Anket sonuçlarına göre, Türkler ülke yönetiminden memnuniyet duyanlar arasında yüzde 48 oranıyla 4. sırada yer alıyor.

Buna göre, İspanyollar yüzde 60 oranıyla “yöneticilerinden en fazla memnun olan millet” olarak ilk sırada gelirken, bunu yüzde 57 oranıyla Danimarkalılar, yüzde 50'yle İngilizler izliyor. Yunanistan halkı yüzde 43 oranıyla 5'inci, İsveçliler yüzde 40 oranıyla 6'ıncı, Almanlar yüzde 38 oranıyla 7'inci, Macarlar yüzde 32 oranıyla 8'inci, İtalyanlar ise yüzde 26 ile 9'uncu sırada yer alıyor. Sıralamanın en sonunda ise yüzde 23'le Fransızlar bulunuyor.

EĞİTİM, SAĞLIK VE ALTYAPI HİZMETLERİ

Halkın eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinden duyduğu memnuniyete bakıldığında ise Türkler son sıralarda bulunuyor