Patronlar


Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis sağlayıcısı Bosch Grubu, 2023 yılında, zorluklara rağmen, Türkiye'de beklentilerini aştı. Şirket, bir önceki yıla kıyasla Euro bazında yüzde 31'lik bir artışla 2,3 milyar Euro’luk yurt içi konsolide satış gerçekleştirdi. Konsolide olmayan satışların yanı sıra, bağlı şirketlere yapılan dahili teslimatlar da dahil olmak üzere, 4,4 milyar Euro’luk toplam net satışa ulaşarak Euro bazında yüzde 6'lık bir büyüme kaydetti. Bu finansal performansıyla Bosch Türkiye, 2023 yılında ülkenin önde gelen ihracatçılarından biri oldu.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, geçtiğimiz yıl ile ilgili olarak şunları söyledi: “2023 yılında satışlarımızdaki artış temel olarak tüm faaliyet alanlarımızdaki güçlü büyüme sayesinde gerçekleşti. Bu önemli büyüme, Türkiye’deki başarılı satış stratejimizi ve iş ortaklıklarımızı, yüksek üretim kapasitemizi ve güçlü insan kaynağımızı teyit ediyor. Zorlu koşullardaki bu etkileyici sonuçlar, Türkiye'deki yaklaşık 19.000 çalışanımızın özverili çalışmasıyla elde edildi. Çalışanlarımızın her birine bu özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Bosch, 2024 yılı için küresel ekonomide yüzde 2,3'lük ılımlı bir büyüme bekliyor ve küresel ekonominin 2025 yılına kadar ivme kazanmaya başlamayacağını tahmin ediyor. Korioth, “Türkiye'de de zorlu bir yıl olmasını beklemekle birlikte, yerel pazara ve ülkenin uzun vadeli potansiyeline olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bosch, bu potansiyelden yararlanmak için, özellikle elektromobilite, hidrojen ekosistemi, makine ve fabrika otomasyonu ve dijitalleşme gibi stratejik büyüme alanlarında Türkiye'de yetkinlik geliştirmeye devam edecek” dedi.

TÜRKİYE'DE SÜREKLİ YATIRIM

Türkiye’deki en büyük uluslararası yatırımcılardan biri olan Bosch, Cumhuriyet'in 100. yılında ülkeye 172 milyon Euro daha yatırım yaparak 2000-2023 yılları arasındaki toplam yatırımını 4,2 milyar Euro’ya çıkardı. 'Yaşam için teknoloji' sloganıyla inovasyona olan bağlılığını sürdüren şirketin Türkiye'deki toplam Ar-Ge harcaması 2023 yılında 46,3 milyon Euro oldu. Bursa, Manisa ve Tekirdağ'daki dört Ar-Ge Merkezi ile Bursa ve İstanbul'daki iki Tasarım Merkezinde çalışan sayısı 2023 yılı boyunca 85 kişi artarak toplam 925 kişiye ulaştı. 

BURSA'DA TASARLANAN VE ÜRETİLEN SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERE YÖNELİK MAKİNELER

2023 yılında Bursa'daki istihdamını iki katına çıkaran Bosch Üretim Çözümleri iş kolu, Avrupa'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Çin'e kadar dünyanın dört bir yanındaki Bosch fabrikalarının yanı sıra yurt dışındaki müşteriler için de önemli bir çözüm ortağı haline geldi. Türkiye'deki faaliyetlerini Bursa'da ikinci bir lokasyon ile genişleten Bosch Üretim Çözümleri, 220 kişilik yetkin ekibiyle küresel çapta üretim tesisleri için özel makine ve üretim hatlarının tasarımından devreye alınmasına kadar tüm süreci üstleniyor ve bu anlamda sanayileşme desteği sağlıyor. İş kolunun odak alanları arasında elektromobilite, içten yanmalı motor, H₂ motorlar, şasi ve sensörler gibi yüksek teknolojili ürünlere yönelik makinelerin yer aldığını belirten Korioth, “Geçmişte de olduğu gibi, geleceğin teknolojilerine odaklanarak, üretimde yıllara dayanan deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve yetkin iş gücümüzle Türk mobilite sektörünün dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam etmek istiyoruz” dedi. 

TÜRKİYE, BOSCH'UN HİDROJEN EKOSİSTEMİNİN BİR PARÇASI

Hidrojen, iklim krizi ile küresel mücadelede net sıfır hedefine ulaşmada son derece önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor. Bosch, faaliyet alanlarında hidrojen bazlı ürün ve çözümlerin geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor. Türkiye'de, Bosch'un hidrojen alanındaki çalışmaları hem geliştirme hem de üretim faaliyetlerini kapsıyor. Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinde hidrojen konusunda yürütülen yoğun araştırmaların yanı sıra, Bursa’daki Bosch Güç Çözümleri fabrikasındaki mühendisler, direkt enjektör prototipi ve hidrojen motorları ve depolama bileşenleri için daha yenilikçi ürünler üzerinde özenle çalışıyor. Daniel Korioth, “Tasarım, işlev ve simülasyon mühendislerimiz Almanya'daki geliştirme departmanlarımızla yakın iş birliği içerisinde. 2026 yılından itibaren Bursa'da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız. Bursa'daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarımızın yanı sıra, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin hidrojen motoru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği sağlıyoruz” dedi. 

Mobilitede karbon nötrlüğe ulaşmanın yanı sıra, konutları yeşil enerjiyle çalışan ürünlere hazırlamak da Bosch’un stratejik hedefleri arasında yer alıyor.  İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Bosch Home Comfort Grubu'nun Manisa'daki Ar-Ge merkezi, yüzde 20 hidrojen katkısıyla çalışabilen kazanların testlerini başarıyla tamamladı. Ar-Ge Merkezi, Bosch Grubu'nun yeşil gaz çözümlerinin geliştirilmesine yönelik küresel projesinde aktif olarak yer alıyor. Bosch Türkiye, mühendislerinin hidrojen alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesine büyük önem veriyor.

KORİOTH: TÜRKİYE'DEKİ MOBİLİTE EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR 

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, 2023’ün öne çıkan gelişmelerinden birinin Bosch Türkiye'nin büyüyen elektromobilite işi ve Togg ile yapılan iş birliği olduğunu vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin mobilite sektörünün dönüşümünde sinerji yarattığını ve Türkiye’deki yetkinliklerin yanı sıra ekosistemi de güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye'de elektromobilite pazarı büyüdükçe bakım ve onarım ihtiyacı da artış gösteriyor. Korioth elektrikli araçlar pazarında aktif olarak hizmet veren araç servisleri hakkında şunları söyledi:

“Elektrifikasyon, Türkiye'deki mobilite satış sonrası pazarının geleceğinde de kilit bir rol oynayacak. Türkiye'deki 350 Bosch Car Service'ten 115'i artık elektrikli araçlara hizmet verebilecek yetkinliğe ve yetkiye sahip”

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ

Bosch, Türk sanayisi için nitelikli işgücü oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim programları sunuyor. Korioth, “Örneğin İstanbul'daki mühendislik ekibimiz üst düzey mühendislik gerektiren çalışmalar yürütüyor. Bu değerli deneyimi geleceğin mühendisleriyle paylaşmak için son dört yıldır Bosch Elektromobilite Eğitimi adı altında bir program düzenliyoruz. Bu yıl programımıza üç binden fazla öğrenci başvurdu ve 70 mezun verdik. Gururla ifade edebilirim ki mezunlarımız arasında kadromuza katılan mühendislerimiz de var” dedi. Bosch, Elektromobilite Eğitim programının yanı sıra, geçtiğimiz yıl Bursa'da mühendislik öğrencileri için Otomasyon, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme ile Yakıt Pili ve Kompresör eğitimlerinin verildiği Bosch Yetenek Akademisi'ni de hayata geçirdi. Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen eğitim programına ilk yılında 250 öğrenci katıldı.

BOSCH GRUBU: 2024 YILI GENEL GÖRÜNÜMÜ VE STRATEJİK YOL

Bosch Grubu, 2023 yılında satışlarını ve karlılığını artırdı ve zorlu ortama rağmen büyüme stratejisini başarıyla uyguluyor.  Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, “2023 yılında finansal hedeflerimize ulaştık ve yarı iletkenlerden bütünleşmiş bina sistemlerine kadar bir dizi iş alanında pazardaki konumumuzu güçlendirdik” dedi. Şirket, olumsuz ekonomik ve pazar koşullarına rağmen satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artırarak 91,6 milyar Euro’ya yükseltti. Faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjı bir önceki yıla göre 1 puan daha yükselerek, yüzde 5,3 ile beklenenin üzerinde gerçekleşti. Yine de uzun vadede gerekli olan en az yüzde 7'lik hedefin altında kaldı. Bosch, bu hedefe 2026 yılına kadar ulaşmak istiyor.

2024'ün ilk çeyreğinde satışlar yıllık bazda yüzde 0,8'den fazla azaldı. Döviz kuru etkilerinden arındırıldıktan sonra bu rakam, yüzde 2,7'lik bir artışa denk geliyor. Ancak şirket, faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjını 2023 yılına kıyasla artırmanın zor olacağını öngörüyor. Durgun pazar koşullarına ve stratejik öneme sahip alanlardaki ön yatırımlarda beklentinin üzerindeki artışa ek olarak, yeniden yapılanma ve süreç iyileştirmelerinin de ilk başta olumsuz bir etki yaratması ve olumlu sonuçların gecikmeli olarak ortaya çıkması bekleniyor. Ekonomik ve sosyal koşullar zorlu olmaya devam etse bile Bosch, orta vadede dünyanın tüm bölgelerinde, ana pazarlarında ilk üç tedarikçi arasında yer almayı hedefliyor. Hartung, “Faaliyet gösterdiğimiz sektörler dönüşürken büyümemizi sağlamak için, inovasyon, yeni iş ortaklıkları ve şirket satın almalarına odaklanıyoruz” dedi.

Bosch, örneğin ana faaliyet alanı olan mobilitede, gelecekteki büyümesi için stratejik kararlarını sistematik olarak daha da ileriye taşıyor. Şirket sadece bu yıl, elektrikli araçlar için yaklaşık 30 üretim projesi başlattı. Bosch, ayrıca büyüme alanlarından biri olan hidrojen ile ilgili potansiyel iş beklentisini yeniden teyit etti: 2030 yılına kadar hidrojen teknolojilerindeki satışlarının 5 milyar Euro’ya ulaşacağı öngörülüyor.

Bosch, ısıtma teknolojisi alanındaki büyüme fırsatlarını da sistematik olarak değerlendiriyor. Isı pompası pazarının 2023 yılında Avrupa genelinde durgunlaşmasına rağmen, Bosch satışlarını neredeyse yüzde 50 oranında artırmayı başardı. Önümüzdeki yıllarda şirket, bu segmentte pazardan önemli ölçüde daha hızlı büyümeyi hedefliyor. Bununla birlikte, iki yıllık tüketici talebindeki azalmanın ardından dayanıklı tüketim malları pazarında hafif bir iyileşme olabileceği beklentisi mevcut. Bosch, önümüzdeki dönemde inovasyonların yanı sıra uluslararası ayak izinin genişlemesinin de katkısı ile işlerinin yeniden istikrar kazanmasını bekliyor.

Genel olarak, iklim eylemi Bosch için önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Hartung'a göre, elektromobilite gibi pazarlar beklendiği kadar hızlı gelişmese bile, büyüme için büyük fırsatlar sunuyor. Bununla birlikte Bosch, karbon nötr bir gelecek için, bu dönüşümü en tepeden şekillendirmeye yardımcı olmak amacıyla büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Hartung, “CO2 verimli teknolojilere yönelik sübvansiyonların kesilmesi yönünde bir baskı var. Ancak iklim eylemi, hükümetlerden, şirketlerden ve her birimizden sürekli yatırım gerektiriyor” dedi.

patronlardunyasi.com