Ekonomi


Türkiye ekonomisi, 2009 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 daralma göstermişti. Bu yılın aynı döneminde baz etkisinin de yarattığı farkla yüzde 10,3 büyüme meydana geldi.

     Türkiye, bu büyüme oranıyla yüzde 1,9 olan AB ve yüzde 2,8 düzeyindeki OECD ortalamalarının çok üzerinde kaldı.

     İkinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklayan ülkeler arasında, Singapur yüzde 19,3 ile ilk sırada yer aldı. Onu, yüzde 12,5 ile Tayvan izledi. Türkiye, yüzde 10,3 ile üçüncü sıraya yerleşti.

     Sözkonusu dönemde, ABD, Japonya, Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ekonomilerin büyüme hızlarının sınırlı kaldığı ancak Tayland, Brezilya, Malezya, Güney Kore gibi gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarının yüksek seyrettiği dikkati çekti.

     AB istatistik kurumu Eurostat, OECD ve ülkelerin kendilerinin açıkladığı veriler uyarınca, 2010'nun ikinci çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre oluşan büyüme rakamları şöyle:
    
     Ülkeler                 Yüzde
     ---------------         ------
     Belçika                  2,2
     Bulgaristan             -1,5
     Çek Cumhuriyeti          2,2
     Danimarka                2,9
     Almanya                  3,7
     Estonya                  3,5
     Yunanistan              -3,5
     İspanya                 -0,1
     Fransa                   1,7
     İtalya                   1,1
     Güney Kıbrıs            -0,2
     Letonya                 -3,9
     Litvanya                 1,4
     Macaristan               0,1
     Hollanda                 2,1
     Avusturya                2,0
     Polanya                  3,8
     Portekiz                 1,4
     Romanya                 -1,5
     Slovenya                 1,5
     Slovakya                 5,0
     Finlandiya               3,1
     İsveç                    3,6
     İngiltere                1,7
     Norveç                   0,9      
     İsviçre                  3,4
     ABD                      3,0
     Japonya                  1,9
     AB16 (Avro bölgesi)      1,9
     AB27                     1,9
    
     OECD                     2,8
    
     Singapur                19,3
     Hindistan                8,8
     Brezilya                 8,8
     Meksika                  7,6
     Tayland                  9,1
     Tayvan                  12,5
     Malezya                  9,5
     Güney Kore               7,2