Ekonomi


Tüpraş'ın 31 Aralık 2006 itibarıyla konsolide yıllık net dönem karı, 822 milyon 430 bin YTL olarak gerçekleşti.

Bu arada, Tüpraş'tan Borsaya yapılan açıklamada, 30 Nisan 2007 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurula, cari dönem karından 659 milyon 729 bin 382,40 YTL hissedarlara temettü olarak ayrılmasının, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarına 1,00 YTL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,6345 YTL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlara 1,00 YTL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,6345 YTL brüt, 2,239325 YTL net nakit temettü ödenmesi ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 31 Mayıs 2007 Perşembe günü olarak önerilmesine karar verildiği bildirildi.

AYGAZ

 Aygaz'ın 31 Aralık 2006 itibarıyla yıllık konsolide net dönem karı, 357 milyon 69 bin 811 YTL oldu.

İHLAS HOLDİNG

 İhlas Holdingin 31 Aralık 2006 itibarıyla konsolide yıllık net dönem zararı, 26 milyon 951 bin 898 YTL olarak gerçekleşti.

IŞIKLAR AMBALAJ

 Işıklar Ambalajın Aralık 2006 itibarıyla yıllık konsolide net dönem zararı, 16 milyon 413 bin 574 YTL oldu.

ÇELİK HALAT

 Çelik Halat, 2006 sonu itibarıyla yıllık konsolide 2 milyon 528 bin 923 YTL net dönem karı elde etti.