Tekstil


Türk tekstil sanayiinin kalbi konumundaki Bursa'da, bugüne kadar birbirlerinden kopuk ve gelişigüzel üretim yapan tekstilciler biraraya gelme kararı aldı. Tekstil Çalışanları Dayanışma Derneği adı altında biraraya gelen küçük sektör temsilcileri, Çin mallarıyla mücadele edebilmek için teknolojiye yatırım yapıp çalışanlarını nitelikli hale getirecek.

Dünyadaki ekonomik sıkıntıların yansımalarından ve özellikle Çin'in dünya piyasalarındaki fiyat avantajından kaynaklanan haksız rekabetten Türkiye de olumsuz etkilendi. Ülke genelinde, Çin'in piyasadaki bu tekelinden en çok olumsuz etkilenen ve büyük darbeler alan sektörlerin başında ise ülke ekonomisinin büyümesinde itici bir güç oluşturan tekstil geliyor. Çin'in piyasadaki tekelini kırmakta zorlanan sektör temsilcileri, çareyi biraraya gelmekte buldu.

Türkiye'de bir ilk olarak Bursa'da, Tekstil Çalışanları Dayanışma Derneği, adı altında biraraya gelen tekstilciler, bugüne kadarki dağınık ve gelişi güzel çalışmalarının aksine oluşturulan bilgi veri tabanı sayesinde sürekli bilgi alış verişinde bulunacak, tecrübelerden yararlanacak. Dernek, aynı zamanda bir taraftan tekstil çalışanlarını nitelikli hale getirmek diğer yandan üretim standardını yükseltmek için teknolojiye yatırım yapılmasını tavsiye ediyor. Haftanın 7 gününde hizmet veren Dernek üyelerine yönelik mesleki, sosyal ve kültürel kurslar düzenleyerek üyelerinin her alanda gelişmesini sağlamaya yönelik faaliyetler de gerçekleştiriyor.

Üretim tekniklerinde yaşanan hızlı değişim, bilgiye ve gelişmeye daha fazla yatırım yapma ihtiyacını ön plana çıkardığına dikkat çeken Tekstil Çalışanları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Batılı, "Rekabette üstünlüğü elde etmenin ve kalkınmada başarının temeli olarak kabul edilen "insan kaynağı" kavramının altındaki gerçek, onun etkili ve verimli kullanılmasında yatmaktadır. Örgütler; varlıklarını sürdürmek, yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek ve sürekli değişime ayak uydurabilmek amacıyla, yönetilmesi en zor olan bu üretim kaynağını, yani insanı kazanmak zorundadır" dedi.

Tekstilin, otomotiv ile birlikte Türk ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu hatırlatan Batılı, ancak bu sektörde bir başıboşluk bulunduğunu söyledi. Sektör temsilcilerini biraraya getirip bu alandaki boşluğu doldurmak için insanlar arasında dayanışmayı sağlayacak bir resmi çatı kurmaya karar verdiklerini belirten Batılı, büyük ilgi gördüklerini söyledi. Batılı, şöyle konuştu:

"Tekstil sektörünün en önemli üretim kaynağı olan işveren ve çalışanlarının bilgi ve emeğinin niteliklerini uygulanabilir en üst düzeye çıkarmak, gelişen teknolojiye ve yeniliklere hızla ayak uydurmalarını sağlamak, bilgi paylaşımı ve bünyemizde yapacağımız eğitimlerle tekstil sektöründe yeniliklere imza atmak birincil görevimizdir. Bizler bilginin paylaşıldıkça çoğalacağına yeniliklerin bu şekilde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Böylece dünya piyasalarında özellikle pe çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bir tehdit olarak görülen Çin mallarına karşı ayakta durabiliriz."

Yaklaşık 4 ay önce kurulan ve bugüne kadar üyelerinin bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilen Tekstil Çalışanları Dayanışma Derneği'nin misyonu şöyle:

Gelişen teknolojilere ve yeniliklere üyelerin ayak uydurabilmesi için eğitim seminerleri düzenlemek, Sanayicilere nitelikli eleman, nitelikli elemanlarına da daha iyi şartlarda iş imkanı sağlayacak şartları oluşturmak.

Tekstil sektörünün ihtiyaçlarını saptamak, yetersiz tekstil bilgisinden kaynaklanan ve yoğun olarak yaşadığımız problemleri ortadan kaldırmaya yönelik gerekli bilgilendirmeleri, yaptığı çalışmalarla sektör iş veren ve çalışanlarına iletmek, çözümler üretmek.

Tekstil sanayisinden gelen nitelikli çalışan taleplerine cevap vermek.

Dernek çatısı altında oluşturacağı fizik ve kimya laboratuarlarıyla Ar - Ge çalışmaları yapmak, bu konularda eksikliği bulunan tekstil firmalarına destek vermek.

Üyeler arasında birlik beraberlik ve dayanışmasını sağlayarak maddi ve manevi yönde üyelerimizin yanında olmak.

Mesleki sosyal ve kültürel kurslar düzenleyerek üyelerimin her alanda gelişmesini sağlamak.

Bursa/Cihan