Patronlar


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, sosyal güvenlik sisteminin bugünkü durumuyla sürdürülebilir olmadığını, yeni ve çağdaş kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda ele alınan Sosyal Güvenlik Kurumu Yasa Tasarısı'nın tümü üzerinde AK Parti grubunun görüşlerini dile getiren Ankara Milletvekili Zekai Özcan, bugüne kadar Türkiye'de aynı primi ödeyen insanların, tabi oldukları sosyal güvenlik kurumları nedeniyle farklı sürelerde emekli olduğunu ve farklı maaş aldığını belirterek, yeni sistemle bu eşitsizlik ve dengesizliğin adil şekilde giderileceğini söyledi. Sosyal güvenlik kurumlarını çatısı altında birleştirecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun daha özerk bir yapıya sahip olacağını vurgulayan Özcan, kurum başkanının bakana değil yönetim kuruluna hesap vereceğini kaydetti.

Özcan, eleştirilerin aksine, teftiş kurulunun kaldırılmayacağını belirterek, muhalefetin tasarıya ciddi eleştirisi olmadığını anlattı. AK Parti İstanbul Milletvekili Ünal Kacır da tasarı üzerinde kişisel görüşlerini ifade ederken, sosyal güvenlik sisteminin mevcut durumuyla sürdürülebilir olmadığını, yeni bir yapılandırılmaya gidilmediği takdirde çökeceğini ifade etti. Kacır, düzenlemenin reform değil, 'devrim' niteliğinde olduğunu savundu.

'MEVCUT SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'

Hükümet adına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, konuşmasına başlarken, 'Gönül isterdi ki tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bu kadar kapsamlı bir düzenleme, iktidar ve muhalefet elbirliğiyle burada müzakere edilebilseydi' dedi.

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin 50 yıllık mazisi olduğunu kaydeden Başesgioğlu, ancak çok eskilere dayanan lonca ve hayır teşkilatları olduğunu hatırlattı. 'Geleneksel dayanışma mekanizmaları, gelmekte olan dalganın yaratacağı olumsuzlukları karşılamaya yeterli değil' diyen Başesgioğlu, yeni ve çağdaş sosyal güvenlik kurumuna ihtiyaç olduğunu anlattı.

Mevcut sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmadığına dikkati çeken Başesgioğlu, şöyle konuştu: 'Bugünkü sistemde herkes sosyal güvencede değil. Ayrıca, hizmetler arasında norm ve standart birliği bulunmuyor. En önemlisi de finansman açığı önemli boyutlara ulaşmış durumdadır. 2005 yılında sosyal güvenlik harcaması 58.5 katrilyon lira olmuştur. Bu da GSMH'nin yüzde 12.1'ine karşılık geliyor. Avrupa ülkelerinde bu oran, yüzde 30 civarındadır. Bizim sıkıntımız, borç stoku yüksek bir ülke olmamız ve borçlanmanın ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratmasıdır. Yoksa, farklı durumda olsak bizim de sosyal güvenlik harcamalarını artırmamız gerekir.'

Bakan Başesgioglu, mevcut sistemde 1.8 çalışanın bir emekliyi finanse ettiğini, dünya ortalamasının ise 4'e karşı bir olduğuna işaret ederek, önlem alınmaması halinde Türkiye'de bu oranın bir çalışana bir emekli haline geleceğini söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminin yoksulluğu azaltma beklentisine dikkati çeken Başesgioğlu, 'Mevcut sistemimizin performansı bu açıdan hiç başarılı değil. Çünkü Hazine'den transfer edilen 23.3 katrilyon lira, sadece işveren, emekli ve çalışanlara gidiyor. Oysa ücretsiz aile işçisi, yevmiyeli çalışan mevsimlik işçi ve işsizler bundan pay almıyor' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Başesgioğlu, sosyal güvenlik reformunun bir diğer ayağını oluşturacak olan primsiz ödemelerle ilgili düzenlemenin işsizliğin yarattığı yoksulluğu gidermeye dönük hükümler içereceğini kaydetti.

'ÖNERİLERİN YÜZDE 70'İNİ DÜZENLEMEYE YANSITTIK'