Patronlar


Sayın Ali Coşkun haddinizi aşmayın

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun dün çarpıtılmış ve yalanla yoğrulmuş bir açıklama yolladı. Coşkun, Mercedes S 500 L makam otomobilin alınış biçimini haberleştiren VATAN'ı haddini aşan ifadeler kullanarak suçluyor.

Öncelikle haberimizin (içindeki özü bozmayan, detay sayılacak bazı yanlış unsurlara rağmen) sonuna kadar arkasında olduğumuzu belirtmeliyim.

Coşkun bir kaynağı haksız olarak kullanmıştır. Ve ortaya çıkınca da olayı, "makam otomobilinin kendisine TOBB tarafından tahsis edildiği ve bunun normal olduğu" şeklinde çarpıtmıştır.

***

Bakın, Coşkun ne diyor:

"Bakanlar yasa ve teamül gereği, sorumlu olduğu kuruluşlarda da yetki sahibi olup görevleri sırasında bu kuruluşların araç ve gereçlerini kullanmaktadırlar. Bu sebeple de ilgili kuruluşun tahsis ettiği aracı görev sırasında kullanmak ne suç ne hediye ve ne de rüşvet olarak nitelenemez."

***

Sayın Bakan orada durun. Bu araç size TOBB tarafından tahsis edilmedi. Kanunun "iç ticareti geliştirmek" amacıyla sizin denetiminize bıraktığı (TOBB gelirlerinden kesilen ve TOBB bünyesinde bulunan) fondan kendinize makam arabası alınması için bizzat siz, imzanızla talimat verdiniz.

Eğer bizzat imza attığınız talimatı unuttuysanız, benim yaptığım gibi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sorar, aldığınız bilgileri kamuoyu ile paylaşırsınız. Makam otomobilinin ruhsatının Bakanlık değil de TOBB üzerinde olmasının nedeni tamamen yasal bir zorunluluktan kaynaklanıyor.

Siz, iç ticareti geliştirmek için Bakanlığınıza emanet edilen bir kaynağı amacı dışında kullandığınız için eleştirildiniz ve VATAN'a haber oldunuz.

Sayın Bakan kamuoyu önünde bir söz veriyorum.

Eğer TOBB "Mercedes S 500 L'i tamamen kendimize ait kaynaktan satın aldık. Bakan a tahsis ettik. Bu otomobilin parası için Bakarîın kontrolündeki iç Ticaret Geliştirme Fonu kullanılmadı" derse, bu köşeden özür dileyeceğim.

Buyrun, size bağlı bir kuruluştan alın bu yazıyı da gerçek ortaya çıksın! Ama bu yazıyı alamayacağınızı siz de iyi biliyorsunuz.


***

Satranç meselesine gelince. Bakan'a göre VATAN, satranç kampanyasını durduran Coşkun'a savaş açmış. Diyor ki "Çin malı pilli oyuncağı, kültür amaçlı, satranç takımı gibi gösterip, kupon karşılığı promosyon olarak ilan eden Vatan Gazetesi Bakanlığımız uyarısına riayet etmemiş, bu sebeple 21.04.2006 tarihinde Bakanlığımca 156.895.00 YTL idari para cezasına çarptırılmıştır. Bu nedenle bana saldırıyorlar."

Önce bir bakanın mahkemeye intikal etmiş olan bir konuda, mahkemeleri etki altında bırakacak bir açıklama yapmaması gerekirdi.

Madem bu konuyu açtı, birkaç noktayı hatırlatalım.

Birincisi kampanyamızdaki ürün ABD patentiyle Çin'de üretilen bir satranç bilgisayarı. Yani bir oyuncak değil. İkincisi kültür amaçlı olup olmadığını Kültür Bakanlığı'na sorabilir. Biz sorduk ve aldığımız yanıtı mahkemeye sunduk. Ve bağımsız yargıyı etkilememek için bunu haberleştirmedik.

Rakiplerimizin ihbarlarına itibar eden, kültür ürünü olan ve yasaların