Patronlar


Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding'in bugün yapılan genel kuruluna sunulan faaliyet raporunda yer alan yazısında, geçen yıl topluluk olarak ulaşılan hedeflerin, her bakımdan kayda değer bir ilerleme gösterildiğini ortaya koyduğunu bildirdi. Türkiye'de siyasi istikrarın devamının, ekonomik verilerin olumlu yönde gelişmesine zemin hazırladığına dikkat çeken Koç, "Uzun yıllar çok partili iktidarların ve buna bağlı çalkantıların yarattığı olumsuzluklar, bu devrede tek parti iktidarının kararlı ve disiplinli tutumu ile ortadan kalkmıştır" dedi.

Rahmi Koç, ekonomilerdeki hızlı büyümelerin ardından nispi bir yavaşlama beklense de hükümetin aynı disiplin ve titizlikteki tutumu devam ettiği sürece olumlu göstergelerin muhafazasının sağlanabileceğini ifade etti. Geçen yılın Koç Grubu'nun tarihinde yaptığı en büyük atılımlara sahne olduğunu belirten Koç, bir taraftan mevcut faaliyetleri genişletirken, diğer taraftan Yapı Kredi Bankası, Tüpraş ve Tansaş şirketlerini bünyelerine kattıklarını, gelecek yıllarda bu şirketlerin, daha da gelişeceklerine ve topluluk sonuçlarına olumlu yönde katkıda bulunacaklarına inandığını dile getirdi.

Ekonomik disiplinin aynı titizlikle sürdürülmesine devam edilmesinin önemine dikkat çeken Rahmi Koç, bunun yanında ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Avrupa Birliği üyelik sürecinin dinamik bir şekilde gündemde tutulmasının önemini vurguladı.

Koç, gerçekleşen başarılı sonuçlarda Avrupa Birliği adaylık müzakerelerine başlanmasının büyük rolü olduğunu belirtirken, "Bu sürecin başlaması ile gerek ülkemiz kamuoyunda gerekse dış ekonomik çevrelerde olumlu ve ümitli bir beklentiye girildiği, bu beklentinin sekteye uğratılmamasının büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır. Geçtiğimiz yılın sonuçlarından aldığımız cesaretle bu yıl işlerimizi daha da büyütmek, karlılığımızı artırmak, üzerimize düşen sosyal sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmek amacındayız" dedi.

Koç, topluluğun, Türkiye ekonomisindeki lider ve sürükleyici yerini devam ettirirken, uluslararası bir Türk şirketi olarak emin adımlar ile ilerleyeceğini dile getirdi.