Ekonomi


Petrol Ofisi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan 2005 yılı konsolide mali tablolarına göre net satışlarını %14 oranında artırarak 2004 yılının aynı dönemine göre 7.7 milyar USD’dan 8.8 milyar USD’a yükselttiğini  açıkladı.

2005 yılı 12 aylık brüt kar ise %16 artışla 490 milyon USD olarak gerçekleşti.

2004 yılı 336 milyon USD olan EBITDA, 2005 yılının aynı döneminde %12’lik artışla 375 milyon USD olarak gerçekleşti.

Petrol Ofisi, 2005 yılı finansal sonuçlarını Hyatt Regency Otel'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Petrol Ofisi Genel Müdürü Jan Nahum “Petrol Ofisi’nin geçmişten süregelen ve özelleşmesi sonrası güçlenen liderliği ile Türkiye ve dünyadaki enerji sektörünün şekillenmesinde, bölgesel ve global enerji sektörünün bir oyuncusu olarak rol almaktadır. Türkiye yıllık toplam enerji tüketimi sıralamasında dünyanın 24.büyük ülkesi durumundadır. Dünyada sürekli artan birincil enerji tüketimi; uluslararası enerji oyununu sürekli hareketli tutmaktadır. Petrol Ofisi, Türkiye’nin gelişen enerji sektöründe akaryakıt piyasasındaki liderliğine yakışır bir şekilde yenilikçi yaklaşımları ile sektöre şekil vermektedir. Enerji sahasında müşteri odaklılık, hizmet katitesi ve seviyesi ile farklılık yaratarak rolünü güçlendirmektedir. Yenilikçi ve teknolojik yaklaşımlarıyla geliştirdiği ürünlerini tüketiciler ile paylaşmaktadır. Uluslarası düzeyde yaptığı; Petrol Ofisi Turkish Grand Prix, GP2 Takımı,  Türkiye Everest Tırmanışı gibi sponsorluk projeleri ile uluslararası marka konumunu da güçlendirmektedir.” dedi.

Basın toplantısında 2005 yılı mali tablolarını değerlendiren Finans Direktörü Hüseyin Keçeci  “Petrol Ofisi’nin  2005 yılında Yeni Petrol Piyasası Kanunu ile gerçekleşen serbest piyasa ortamıyla hem cirosu hem de faaliyetlerinden elde ettiği karlılığın önemli ölçüde artmıştır. 2004-2005 yılı net kar karşılaştırması yapılırken 2004 yılında enflasyon endekslemesi yapıldığı ve 2005 yılında ise enflasyon endekslemesi yapılmadığı dikkate alınmalıdır. 2004 yılında enflasyon endekslemesinden kaynaklanan parasal kazanç 135 milyon USD’dir. Bu kapsamda operasyonel karlılık bir önceki döneme göre %89’luk bir artış göstermiştir.
Petrol Ofisi, 2005 yılı konsolide mali tablolarında net satışlarını 2004 yılının aynı dönemine göre %14 oranında artırarak  7.7 milyar USD’dan 8.8 milyar USD’a yükseltmiştir.”diyerek sözlerini tamamladı.

Petrol Ofisi’nin UFRS Mali Tablolarına Göre Temel Faaliyet Göstergeleri aşağıda tablo olarak belirtilmektedir.

Petrol Ofisi A.Ş.

UFRS Mali