Medya


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, hem Türkiye'nin geçmişte yaşadığı hem de şu anda gelişmiş ülkelerin yaşadığı krizin, asla olağan, normal krizler olmadığını belirterek, "(Bakın bütün gelişmiş ülkeler kriz yaşıyor. Bizim de yaşamamız çok olağan) gibi anlayışın çok tehlikeli ve zararlı olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.

TMSF'nin Teleon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'den devraldığı Kral TV ile Kral FM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, satış ihalesini kazanan Doğuş Grubuna devredildi.
Ertürk, imzaların atıldığı devir teslim törenindeki konuşmasında, Kral medya grubunun satışının, daha önce yaptıkları batan bankalar nedeniyle oluşan kayıpların kamuya kazandırılması kapsamında gerçekleştirilen bir işlem olduğunu söyledi.

Türkiye'deki bankacılık krizinin maliyetini asgariye indirmek için oldukça büyük mesafe alındığını ve hatta sona yaklaşıldığını ifade eden Ertürk, bu şekilde toplamda elde edilen gelirin 18 milyar dolara yaklaşmış olduğunu aktardı.
TMSF Başkanı Ertürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün finansal kriz yaşayan gelişmiş ülkelerin yöneticileri, bizim sonuna ulaşmak üzere olduğumuz bu yolun henüz başındalar ve bizim izlediğimiz yolu izleyecekler gibi görülüyor. Bu nedenle, bizim bu başarılı süreçte izlediğimiz, uyguladığımız yöntemlerin gelişmiş ülkelerin finansal sektörü yöneticileri tarafından izleneceğini tahmin ediyoruz.

Ancak, son dönemlerde kriz dolayısıyla yapılan tartışmalarda gördüğüm bir tehlikeye işaret etmek istiyorum. Dünyada gelişmiş ülkelerde bu krizler yaşanırken bunları olağan, alışılmış olaylar olarak görme gibi yanlış, egemen bir anlayışın oluşmasına izin vermemeliyiz. Hem bizim yaşadığımız hem de gelişmiş ülkelerin yaşadığı bu krizler asla olağan, normal krizler değildir. Engel olunması gereken durumlardır. (Bakın bütün gelişmiş ülkeler kriz yaşıyor. Bizim de yaşamamız çok olağan) gibi anlayışın çok tehlikeli ve zararlı olduğunu vurgulamak istiyorum."

Türkiye'de yaşananlarla gelişmiş ülkelerdeki kriz arasında önemli fark bulunduğuna dikkati çeken Ertürk, gelişmiş ülkelerdeki bankacılık krizinin risk yönetimlerine, yatırımlardaki tercihlere, getiri ve fiyat tercihlerine ilişkin bazı aşırılıkların, kötü ve yetersiz yönetimlerin bir sonucu olduğ unu anlattı.
Türkiye'de ise banka kaynaklarının banka hakim ortaklarına aktarıldığı ve kaynak istismarı denilen kötü uygulamanın örneklerinin yaşandığına dikkati çeken Ertürk, "Bugün yaptığımız satış ve elde edeceğimiz gelir, banka kaynakların ın istismarı dolayısıyla bankalara aktardığımız kaynağı geri kazanma çabaları ndan biridir. Bu nedenle anlamlı ve önemlidir" dedi.

Bundan sonra gerek Türkiye'de gerekse bütün dünyadaki finansal yönetimin bir daha bu tür krizlere yol açılmaması için yatırım tercihleri ile kurumsal ve risk yönetimi konularında her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını belirten Ertürk, hem Türkiye'de hem de dünyada bunun acil bir zorunluluk olduğunu söyledi.
Konuşmasında Ferit Şahenk'e, Kral İktisadi ve Ticari bütünlüğü ihalesine girip kazanmalarından ötürü teşekkür eden Ertürk, "Bu iyi bir bedel... İyi bir para ödediler ama iyi de bir varlık aldılar" diye konuştu.

Ertürk, Doğuş Grubunun güçlü ve potansiyele sahip medya faaliyetleri bulunduğunu vurgulayarak, "Grubun Kral medya grubunu da başarılı şekilde ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bugünden itibaren Kral medya grubundan çıkıyoruz, sağlam ellere teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.
Söz konusu satış ile 95 milyon dolar tahsil ettiklerini hatırlatan Ertürk, bu bedelin, kamuya olan bankacılık krizinin maliyetini bir parça daha aşağıya çekeceğini ifade etti.

Ertürk, 2005'te Kral Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 45 milyon 100 bin dolar olarak ihale ettiklerini, ancak o günkü şartlarda ihalenin gerçekleşmediğini anımsatarak, bugün ise kamu lehine önemli değer artışı sağladıklarını, bunun TMSF ve kamunun bir başarısı olduğunu, ayrıca malın alıcısının da bu başarıya büyük katkı sağladığı nı söyledi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de, Kral isminin önemli bir marka olduğunu, ellerinden geldiğince ileriye dönük olarak bu markayı daha iyi yerlere getirmeye çalışacaklarını kaydetti.
Dünyada yaşanan ekonomik krize de değinen Şahenk, dünya ekonomisinde her gü n moral bozucu haberlerin birbiri ardına geldiğini, fakat Doğuş Grubu olarak Türkiye'ye inandıklarını, ayrıca Kral gibi bir markayla buluşmanın da mutluluğ unu yaşadıklarını söyledi.

Küresel krizin hemen hemen her ülkeyi etkisi altına aldığının ve daha fazla da alacağının açık olduğunu belirten Şahenk, küresel probleme artık k üresel çareler arandığını, bunun da problemin en yakın zamanda çözüleceğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin makroekonomik ve finansal açıdan sağlıklı ve dayanıkl ı bir süreçte olduğu görüşünü aktaran Şahenk, şöyle devam etti:

"Türkiye son 6 yılda çok güzel şeyler kazandı. Bundan bizim mesafe kaybetmememiz gerekir. Doğuş Grubu olarak ülkenin geleceğine inanıyoruz. Bu inancımızı koruyoruz ve yeni yatırımlar yapıyoruz. Ancak değişen dünya ekonomisinde bu, gerçeklerden uzak, temkini elden bırakarak aldığımız yatırım kararları demek değildir. Kral TV ve Kral Radyo'yu alarak bir ticari değeri daha da değerli kılmak ve bunun dışsal ekonomik faydasını memleketin kullanımına sunmak temel amacımızdır."

Geçtiğimiz haziran ayında 85 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarılan Kral TV ile Kral FM Ticari ve İktisadi Bütünlüğüne, açık artırmada tek katılımcı olan Doğuş Yayın Grubuna bağlı A Yapım Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş tarafından 95 milyon dolar teklif verilmişti.