Patronlar


'Dünya İş Kadınları Zirvesi'nde konuşan Sabancı, Türkiye'nin AB üyeliğinin, normal koşullarda 8 yıl civarında sürebilecek müzakereler sonucu gerçekleşebilecek bir süreç olduğunu belirterek, Türkiye açısından bakıldığında toplumun önemli bir çoğunluğunun bu sürecin başarı ile tamamlanmasını desteklediğini ifade etti. Sabancı, 'Her ne kadar müzakere süreci, AB'ye üye olan diğer ülkelerin deneyimlerinde de görüldüğü gibi bu desteği bir miktar aşındıracak olsa da üyelik sürecinden önemli beklentileri olan toplumumuzda yine de yüksek bir düzeyde kalacaktır' dedi.

Türkiye olmadan Avrupa Projesi'nin tam manasıyla gerçekleşmeyeceğine inandıklarını dile getiren Sabancı, sürdürülebilir büyüme kavramının bu noktada önem kazandığını, Türkiye'de ekonomik göstergelerde bir istikrar sağlanmadan sürdürülebilir büyümeden söz etmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Sabancı, şöyle devam etti:
'Ekonomimizin bugün geldiği konum itibariyle sürdürülebilir büyümenin artık gündemin üst sıralarına taşınması gerekliliği de ortadadır. Başka bir deyişle, Türkiye ekonomisinin bundan sonraki temel stratejisi uzun dönemli sürdürülebilir büyüme oranı olarak tanımlanan potansiyel büyüme seviyesini daha yukarıya taşımak olmalıdır.'

Bütçe açığının milli gelire oranı, enflasyon, kısa vadeli faiz oranları ve kamu brüt borç stokunun milli gelire oranı başlıklarında Maastricht kriterlerine orta vadede ulaşılabileceğine yönelik beklentilerinin güçlendiğini ifade eden Sabancı, olumlu manzara içindeki tek olumsuzluğun 2005 yılı itibariyle 43,1 milyar dolara
ulaşan dış ticaret açığı olduğunu, bunun da 9,6 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi ile bir nebze dengelendiğini söyledi.

İŞSİZLİK

Ömer Sabancı, AB ülkelerinin karşısındaki en önemli sorunlardan birinin nüfusun hızla yaşlanması olduğunu belirterek, 'Genç nüfusunu girişimci bir güce dönüştürebildiği takdirde Türkiye'nin ekonomik anlamda rekabetçiliğini çok daha ileri bir seviyeye taşıması mümkündür. Halbuki bugün önümüzdeki tablo, genç nüfusun potansiyelinin ekonomik bir avantaja dönüşemediğini ortaya koymaktadır' diye konuştu.

Sabancı, işsizlik sorununa değinirken, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de genç nüfustaki artışa bağlı olarak daha çok gencin işgücü piyasasına girmesinin beklendiğini ifade ederek, işsizlik oranının aşağıya çekilmesi için izlenecek politikalar kapsamında özel sektörde girişimciliğin geliştirilmesinin şart olduğunu vurguladı.
Bu süreçte özellikle kadınların eğitim, çalışma yaşamı ve siyasete katılımlarının önündeki engellerin aşılması gerektiğini belirten Sabancı, şunları kaydetti:

'Kadınların yüzde 25'ler seviyesinde olan işgücüne katılım oranının artması, hem birey olarak güçlenmelerini, hem de toplumsal refahı ve kalkınmayı olumlu etkileyecektir. Bu oran, ortalaması yüzde 61 olan OECD üyeleri ile kıyaslandığında ülkemizin oldukça fazla tedbir alması gerektiği ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede, kızların eğitime erişimlerinin artırılması, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi,çalışma ve aile yaşamını dengelemeyi destekleyici olanakların sağlanması önem taşımaktadır.'

TÜRKİYE, 'KÜRESEL CİNSİYET UÇURUMU ENDEKSİ'NDE 55. SIRADA

TÜSİAD Başkanı Sabancı, Türkiye'deki kadınların seçme ve seçilme hakkını Avrupalı hemcinslerinden çok daha önce elde etmiş olmasına rağmen Türkiye'de kadınların özellikle siyasi yaşamdaki yerinin arzu edilen noktadan çok uzakta bulunduğunu belirterek, 1935 yılı seçimlerindeki kadın milletvekili oranı olan yüzde 4,6'yı bundan sonra gelen hiçbir meclisin geçemedi