Patronlar


Tasarruf Mevduatı Fonu bir ilki gerçekleştirdi ve İktisat Bankası'ndan kaynaklanan alacaklar yüzünden şirketlerine el koyduğu Erol Aksoy'la 945 milyon dolarlık borcun 12 yılda tahsili için protokol imzaladı. TMSF el koyduğu şirketlerin hisselerine rehin koyarak Erol Eksoy'a iade etti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada İktisat Bankası'nın hakim ortağı Erol Aksoy Grubuyla, Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak bugün bir protokol imzalandığı açıklandı.
Protokole göre Erol Aksoy, İktisat Bankası'nın Fona devredildiği 15 Mart 2001 tarihinden 31 Ekim 2005 tarihine kadar birikmiş faizi ile toplam nakit 945 milyon 94 bin 678 dolarlık borç tutarını ve bu tutara ek olarak üçüncü şahıs bağlantılı işlemlerden oluşacak nakdi anapara borcunu ilk 11 yılı ana para ve son yılı faiz olmak üzere 12 yılda ödemeyi kabul etti.

Grubun Türkiye kablolu iletişim sektörünün yüzde 50'sinden fazlasına hakim iki şirketteki (Kablonet ve İnteraktif) ortaklıkları, veri dağıtımı şirketi, Cine5 televizyonu ve Show Radyo dahil olmak üzere 4 radyo şirketiyle medya sektöründe sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle yaratacağı değerlerin yanı sıra sahip olduğu arsalar üzerinde geliştireceği gayrimenkul projelerinden sağlayacağı kaynaklarla ödemelerini gerçekleştirmesi planlandı.

Protokolde şirketlerin piyasa değerlerinin yükseltilmesinden sonra satılması ve satış tarihine kadar faaliyetlerini sürdürerek yaratılacak kaynakların borçlara mahsubu yoluyla daha fazla tahsilat yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yapılan protokolla TMSF tarafından Grup firmalarının hisseleri rehin alınacak, menkul, gayrimenkul ve diğer varlıklar üzerine ipotek ve rehin tesis edilecek. Açıklamada "Protokolün Gruba ait şirketlerin yönetim ve denetimine katılmayı düzenleyen hükümleri çerçevesinde, öngörülen atamalar yapılmak suretiyle söz konusu şirketlerdeki hissedarların ortaklık hakları ilgili hissedarlara, bu şirketlerin yönetimi ise oluşacak yeni yönetim kuruluna devredilecektir" denildi.

TMSF'nin kendisine kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve Fona devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle çalışmalarına devam ettiği bildirildi.